Warto pamiętać, że współorganizatorem tego festiwalu jest nasz brat kurkowy Tadeusz Dytko. Bractwo Kurkowe tradycyjnie już funduje jedną z nagród. W tym roku nagrodę specjalną – szablę – za najbardziej patriotyczny utwór przedstawiciele Bractwa Kurkowego Krzysztof Karbowski i Maciej Godny wręczyli pani ppor. Judycie Jasińskiej z Kołobrzegu.