Nie mogło zabraknąć braci kurkowych. Był król kurkowy Reginald Sas-Jaworski z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem, starszym Bractwa Zdzisławem Grzelką, pocztem sztandarowym z chorążym Krystianem Grzybkiem. W sumie 13 braci w Kontuszach. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. inf. Dariusz Raś. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na plac Matejki, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się dalsze uroczystości. Po apelu poległych i salwie honorowej złożono wieńce i znicze.