Poniedziałkowa Rada Starszych Bractwa Kurkowego w Krakowie w głosowaniu tajnym zdecydowała o włączenie do grona kandydatów dwóch osób: Marcina Banasika – wprowadzającymi są Krzysztof Janarek i Zdzisław Grzelka oraz Mieczysława Jakubowskiego – wprowadzającymi są Adam Rajpold i Dariusz Kaczmarczyk. Jeśli staż kandydacki przebiegnie dobrze, to nowi bracia będą pasowani w królewskie katedrze na Wawelu w styczniu 2025 r.