Reprezentacja Bractwa Kurkowego ze starszym Bractwa Zdzisławem Grzelką, królem Kurkowym Reginaldem Sas Jaworskim, marszałkami Tomaszem Cichoniem i Dariuszem Kaczmarczykiem, a także pocztem sztandarowym w składzie chorąży Krystian Grzybek i asysta Marek Ziemianin i Krzysztof KARBOWSKI uczestniczyła 15 września 2023 r.  w święcie Krajowej Administracji Skarbowej. Po mszy św. w kolegiacie św. Anny uroczystości przeniosły się na płac Szczepański.

Centralnym punktem wojewódzkich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej była uroczysta zbiórka na placu Szczepańskim w Krakowie. Obecni byli między innymi zastępca szefa KAS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Mariusz Gojny, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożena Drabik, a także przedstawiciele i zwierzchnicy instytucji publicznych oraz służb mundurowych w naszym województwie.
Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu, w podniosłej atmosferze, najbardziej zasłużeni pracownicy i funkcjonariusze odebrali odznaczenia państwowe. Postanowieniami prezydenta Andrzeja Dudy przyznane zostały Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.
Uroczystej dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Towarzyszył mu wiceminister Mariusz Gojny.
Minister Finansów wyróżnił pracowników i funkcjonariuszy KAS w Krakowie odznakami „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Ponadto 6 osób z Małopolski spoza struktury Krajowej Administracji Skarbowej, które wspierają jej zadania, także otrzymało odznakę „Zasłużony dla KAS”.
Wśród wyróżnionych był wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a także: komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Anna Moździerz.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów kompanii honorowej Izby Skarbowej w Krakowie oraz kompanii honorowej XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała 1 marca 2017 r., a jej powołanie było wynikiem reformy dotychczasowych trzech odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.
Nowa skonsolidowana KAS obejmuje: izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400), urzędy celno-skarbowe (16 wraz z 43 delegaturami i 134 oddziałami celnymi), Krajową Informację Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej (i 5 delegaturami oraz 2 wydziałami), a także Krajową Szkołę Skarbowości z siedzibą w Warszawie (i 8 filiami).