“W przededniu rocznicy czynu legionowego, czynu 6 sierpnia, w drodze na Wawel, zatrzymujemy się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, ojca naszej niepodległości, aby w jakimś sensie zameldować mu, że to dzieło, które było udziałem jego życia i jego żołnierzy – niepodległa Polska – niesiemy dalej jako dziedzictwo przeszłości współcześnie ku przyszłości” – mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przy pomniku marszałka na skwerze im. gen. Zygmunta Zielińskiego w Krakowie.
Przypomnijmy, że na 90. rocznicę odzyskania niepodległości Bractwo Kurkowe w Krakowie wzniosło monument przedstawiający marszałka Józefa Piłsudskiego i czwórkę legionistów przy ul Piłsudskiego w Krakowie. Dlatego co roku w czasie inauguracji kolejnych Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej reprezentanci Bractwa Kurkowego składają wraz z wszystkimi uczestnikami wydarzenia kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego. W tym roku w delegacji brackiej byli król kurkowy Reginald Sas Jaworski “Godziwy” z marszałkami Tomaszem Cichoniem i Piotrem Pateckim, był starszy Bractwa Zdzisław Grzelka i poczet sztandarowy z chorążym Krystianem Grzybkiem i asystą Krzysztofem Karbowskim i Markiem Ziemianinem.

Podczas uroczystego apelu przy pomniku Józefa Piłsudskiego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Medale “Pro Patria”.

Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem przez przedstawicieli m.in. władz państwowych, samorządowych, Bractwa Kurkowego i wojska, kolumna marszowa ruszyła ul. Piłsudskiego na Rynek. Następnie dotarła na Wawel. Przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów z okazji inauguracji 43. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbyła się podniosła uroczystość przekazania rodzinie śp. Wojciecha Pęgla przyznanego mu pośmiertnie, przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Potem złożono kwiaty na sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, honorowego protektora Marszu w latach 2006-2009.

W katedrze królewskiej na Wawelu ks. prof. Jacek Urban odprawił mszę świętą w intencji marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy.

I Kompania zwana “Kadrówką”, która liczyła ponad 160 żołnierzy z podległych Józefowi Piłsudskiemu oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, wyruszyła z Krakowa na ziemie zaboru rosyjskiego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 r. Choć wymarsz kompanii kadrowej był w sensie militarnym małym epizodem, to zdaniem historyków miał znaczenie polityczne, bo zwracał od początku I wojny światowej uwagę na “sprawę polską”.