Uczestnicy: Kazimierz Loranc, Henryk Kuśnierz, Jan Grzegorz Pacut, Jan Dziura-Bartkiewicz, Zbigniew Wolfram , Zdzisław Pokorski, Maciej Żółciński, Piotr Patecki, Andrzej Szumański, Janusz Wójcik, Marek Długosz, Leszek Wieczorek z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi.

Kapitanami poszczególnych katamaranów byli: Kazimierz Loranc, Henryk Kusnierz, Jan Dziura Bartkiewicz i Jan Grzegorz Pacut. Jako komandor nad sprawnym przebiegiem rejsu czuwał Kazimierz Loranc.