Domek Ogrodnika – dar abdykacyjny króla Józefa Hojdy “Brodatego”

Kraków, 1 kwietnia 2014 roku. Uroczystość w Parku Strzeleckim. Rzadko zdarza się , aby ktoś wniósł nieruchomość w akcie darowizny na rzecz jakiejś organizacji. Stało się tak w ostatnim czasie w krakowskim Bractwie Kurkowym. Przekazanie budynku ufundowanego przez Józefa Hojdę, króla kurkowego, który przyjął imię „Brodaty”, odbyło się w miniony czwartek podczas uroczystości w udostępnionym krakowianom Parku Strzeleckim przy ul. Lubicz 16.

Dochody uzyskane z wynajmu tego obiektu (o pow. około 60 mkw.) przeznaczane będą na działalność bractwa. Domek Ogrodnika, którego realizacja kosztowała 573 tysiące złotych, jest darem abdykacyjnym króla Józefa Hojdy, który wcześniej ufundował w Parku Strzeleckim pomnik Ignacego Paderewskiego. Darowiznę upamiętnia spiżowa tablica umieszczona na elewacji budynku, zaprojektował ją prof. Czesław Dźwigaj. Tekst.: Janusz Michalczak