Liczna grupa braci kurkowych, z królem kurkowym Reginaldem Sas Jaworskim, marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem, starszym Bractwa Kurkowego Zdzisławem Grzelką uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w naszej patronackiej placówce, w SP nr 38 w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli także bracia Grzegorz Adamski i Roman Gawrysiak, którzy są absolwentami tej szkoły.