Zdzisław Grzelka, wiceprezes Zjednoczenia KBS RP, oficerem Zakonu św. Sebastiana. Inwestytura w Doorneburgu

W holenderskim miasteczku Doornerburgu odbyło się posiedzenie plenum EGS i Kapituła Rycerstwa św. Sebastiana. Polskę reprezentowali: Andrzej Wegner – wiceprezes EGS, Paweł Przychodniak – sekretarz Regionu V EGS, Adam Gołembowski – prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Bracia z Krakowa i Tarnowa w pierwszym dniu dojechali do hotelu w Jagłowicach przed polsko-niemiecką granicą. Po porannym wyjeździe autobus utknął w wielokilometrowych korkach na niemieckich autostradach. W każdym razie do Direl bracia przyjechali spóźnieni. Po błyskawicznym włożeniu kontuszów delegacja polska pomaszerowała przed pomnik poświęcony Polakom, żołnierzom I Brygady Spadochronowej, którzy pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego uczestniczyli w bitwie pod Arnhem w 1944 r. Bracia kurkowi odśpiewali hymn polski i złożyli białoczerwony wieniec pod pomnikiem.

Następnie zwiedzili w towarzystwie lokalnych władz i przedstawicieli tamtejszego Bractwa Kurkowego Izbę Tradycji. Złożyli do niej pamiątki związane 6. Brygadą Powietrznodesantową, a król Jan Dziura-Bartkiewicz zostawił miniaturowego srebrnego kura.

Kolejny dzień to wycieczka do pobliskiego skansenu, gdzie bracia kurkowi mogli zapoznać się z historią regionu. Po południu odbyły się oficjalne uroczystości. Jerzy Gajdosz został rycerzem św. Sebastiana, a Zdzisław Grzelka otrzymał order w stopniu oficerskim.

Bracia z Krakowa i Tarnowa w drodze powrotnej w Maastricht spotkali sie w braćmi z tego miasta w celu ustaleń dotyczących udziału orkiestry brackiej z Maastricht w przyszłorocznej intronizacji króla kurkowego w Krakowie.

Dla porządku należy dodać że świadkami inwestytury nowych rycerzy św. Sebastiana byli również: Jerzy Wypych w Kalisza, marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Dariusz Woźnicki – heraldyk Zjednoczenia.