W Pałacu Sztuki w Krakowie otwarta została wystawya “Kosmogonia”. Autorem jest prof. Czesław Dźwigaj, wybitny artysta znany w całym świecie jako twórca pomników świętego Jana Pawła II.
W Pałacu Sztuki profesor prezentuje pięć obrazów i trzy rzeźby. Na uczestników wernisażu czekał także piękny katalog z dwoma płytami, jedna z nich to ilustracja muzyczna Józefa Skrzeka do cyklu obrazów Czesława Dźwigaja.
Profesor Czesław Dźwigaj jest członkiem krakowskiego Bractwa Kurkowego. W wernisażu uczestniczyli m.in. Zdzisław Grzelka, Józef Hojda i Marian Satała.