W sobotę, 2 kwietnia, w 17. rocznicę śmierci, bracia kurkowi złożyli kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II, Brata Honorowego naszej konfraterni. Był starszy Bractwa Zdzisław Grzelka, król kurkowy Adam Rajpold z marszalkami Dariuszem Kaczmarczykiem I Rafałem Kowalem, królowie: Tadeusz Trzaska, Kazimierz Loranc, Jan Dziura-Bartkiewicz, oraz ceremoniarz Janusz Wójcik, Ryszard Dzieszyński, Marian Satała, Marek Trzaska, Ryszard Maślanka, Stanisław Bisztyga, Jacek Czepczyk.