Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych i Małopolska Izba Budowlanych zaprosiły w sobotę 18 marca 2023 r. na uroczystość ku czci św. Józefa, patrona Miasta Krakowa i budowlańców. Po mszy świętej w Bazylice Bożego Ciała wręczono medale św. Józefa. Wyróżnienie to Cech przyznaje corocznie od roku 2000, kiedy pierwszym laureatem został Papież Jan Paweł II. W tym roku medale otrzymali: Zdzisław Grzelka, starszy krakowskiego Bractwa Kurkowego za wielki wkład pracy w działalność charytatywną i społeczną i Jacek Rodacki za wielki wkład pracy w szkolenie uczniów w rzemiośle monter instalacji sanitarnych. Wyróżnionym gratulowali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jego zastępca Bogusław Kośmider, Janusz Kowalski prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Janusz Chwajoł, prezes Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych.

Pierwszy Medal św. Józefa, wykonany według projektu prof. Jerzego Nowakowskiego, wręczono 19 marca 2000 roku papieżowi Janowi Pawłowi II. Od 2002 r. przyznawane są po dwa medale – jeden otrzymuje członek organizacji, drugi – osoba lub instytucja zasłużona dla Krakowa. Wyróżnienia są zwykle wręczane 19 marca, w dniu patrona miasta św. Józefa.
W 1714 roku krakowscy radni wybrali na głównego patrona Krakowa świętego Józefa, wierząc, iż pomoże miastu podnieść się z upadku. A był to czas wyjątkowo trudny w historii naszego Miasta. Kraków był zniszczony po najazdach obcych wojsk, a także wyludniony z powodu epidemii. Rok później papież Klemens XI zatwierdził dekret Kongregacji Obrzędów w sprawie zawierzenia Miasta Krakowa świętemu Józefowi. Obraz, przed którym Rada Miasta zawierzyła Kraków świętemu Józefowi, odbierał niegdyś kult wiernych w nieistniejącym już dziś kościele Karmelitów Bosych pw. św. Michała i św. Józefa przy ul. Poselskiej. Obecnie obraz znajduje się w Kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 (w bocznym ołtarzu po lewej stronie).

Janusz Chwajoł wygłaszając laudację dla Zdzisława Grzelki przypomniał, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Polacy wiele czynią aby pomóc walczącej Ukrainie. Ale są ludzie, którzy wybitnie się zasłużyli i robią to wciąż na nowo organizując wszelką pomoc, tak potrzebną niszczonemu krajowi i ludziom żyjącym na Ukrainie. Zdzisław Grzelka, starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie jest osobą niezwykle zasłużoną w pracy na rzecz wolnej Ukrainy. Dlatego Kapituła Medalu św. Józefa w konsultacji z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim jednogłośnie przyznaje Medal św. Józefa Zdzisławowi Grzelce.
Przedstawiając Jacka Rodackiego prezes Janusz Chwajoł powiedział: Jacek Rodacki rzemieślnik, kontynuuje tradycje rodzinne /firma została założona w 1937 roku/ prowadząc zakład instalatorstwa sanitarnego. Działa aktywnie w Komisji Egzaminacyjnej rzemiosła monter instalacji sanitarnych, oraz szkoli uczniów, którzy zostają fachowcami w rzemiośle. To już 48 uczniów zostało nauczonych zawodu w firmie Jacka Rodackiego. Za tę ciągłą służbę i poświęcenie dla rzemiosła Kapituła Medalu św. Józefa jednogłośnie przyznała Medal św. Józefa Jackowi Rodackiemu.