To było wielkie święto sztuki, mimo wybuchu wojny na Ukrainie. Na wernisaż 24 lutego 2022 r. przybyło około 200 osób z całej Polski, w tym m.in. wielu braci kurkowych ze Zbigniewem Wolframem i Władysławem Przybylskim na czele. Był Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (obaj członkowie Bracta Kurkowego). Magistrat reprezentowała Anna Korfel-Jasińska, zastepca prezydenta Krakowa, świat nauki prof. Jerzy Sadowski.

Wystawa, zawierająca nowe prace artysty, została w tym kształcie zaprezentowana publiczności po raz pierwszy. Potrwa do 27. 03. 2022 roku. Dostępna jest w średniowiecznych piwnicach MCK, Rynek Głowny 25, wstęp wolny.

Dobiesław Gała, urodził się w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest artystą rzeźbiarzem, doktorem sztuki, adiunktem na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby na krakowskiej ASP, a obecnie jego prodziekanem. W 2000 roku uzyskał dyplom w pracowni profesora Mariana Koniecznego. Wyróżniony stypendium Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima Scotta. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jest laureatem i zdobywcą Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość artystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Dobiesław Gała jest członkiem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, w roku 2017 pełnił funkcję marszałka.

Inspiracją do realizacji reliefowych kompozycji jest doświadczanie czasu, próba zilustrowania ulotności pamięci oraz poszukiwanie metafizycznej przestrzeni. Prace ukazują proces zacierania wszelakich aktów obecności, zdarzeń i działań w warstwie materialnej i duchowej. Cykl „Bieguny niedostępności” to próba zilustrowania najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi, gdzie zachodzą zagadkowe zjawiska ingerencji, tajemnicze ślady zdarzeń, których konsekwencją są zmiany struktury materii.

„Bieguny niedostępności” są grą w uobecnianie, w znajdowanie się w czasoprzestrzennym zapętleniu. Są impulsem do poszukiwania własnej tożsamości i potrzeby nazwania siebie. Kompozycje to subtelne połączenie rysunku, malarstwa i reliefu, realizowane na płytach, siatkach oraz papierach ustrukturyzowanych przez zabiegi chemiczne i termiczne, co daje trójwymiarowy efekt.

Fot. Adam Wojnar