Do parafii św. Krzyża dotarła pielgrzymująca po Archidiecezji Krakowskiej ikona Świętej Rodziny. Z tej okazji wieczorną mszę świętą odprawił ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita senior, Horonowy Brat Kurkowy. To była świetna okazja do spotkania z królem kurkowym Janem Grzegorzem Pacutem, marszałkami Maciejem Żółcińskim i Piotrem Pateckim. Byli także Jacek Czepczyk, Krystian Grzybek i Tomasz Marczewski.

– Obraz Świętej Rodziny przypomina nam o tym, jak Syn Boży stał się jednym z nas, żył w rodzinie, poznał ludzkie dole i niedole, dzielił ludzki los, by go radykalnie odmienić i otworzyć nam bramę wiodącą do pełni życia, które nie będzie miało kresu – mówił kard. Stanisław Dziwisz w krakowskiej parafii św. Krzyża.

Na początku mszy św. głos zabrał proboszcz parafii św. Krzyża w Krakowie, ks. Dariusz Guziak. – Jesteśmy dziś wpatrzeni w Świętą Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa. To w tej świętej rodzinie pojawił się Arcykapłan Nowego i Wiecznego Przymierza – Jezus Chrystus – powiedział i dodał, że zebrani podczas tej Eucharystii myślą o rodzinach i o kapłanach. Na zakończenie podziękował kardynałowi za jego obecność, modlitwę przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i wygłoszone słowo.

Po mszy świętej był czas na rozmowy o Bractwie Kurkowym i o sytuacji na świecie. Ksiądz kardynał z uwagą wysłuchał informacji o formach pomocy jaką Bractwo Kurkowe świadczy dla udręczonej wojną Ukrainy. Wspominał minione lata, kiedy u boku papieża Jana Pawła II, jako jego sekretarz, spotykał się z braćmi kurkowymi w Rzymie. Zainteresowany był rozwojem Bractwa Kurkowego, gratulował księdzu inf. Dariuszowi Rasiowi funkcji kapelana naszej konfraterni.