Pożegnaliśmy Bracta Honorowego prof. Aleksandra Krawczuka

Na cmentarzu na Rakowicach odbył się pogrzeb naszego Brata Honorowego, prof. Aleksandra Krawczuka. Ceremonia przebiegła w zimowej scenerii.

Bractwo Kurkowe zameldowało się na cmentarzu w 7- osobowej reprezentacji z wieńcem zrobionym z czerwonych róż i czerwonych goździków. Byli: Zdzisław Grzelka, Jacek Czepczyk, Krzysztof Matzka, Janusz Wójcik, Reginald Sas-Jaworski, Rafał Wolfram i Marian Satała. Grób Krawczuków jest po lewej stronie głownej alejki, za grobowcem Jerzmanowskich.

Aleksander Krawczuk urodził się 7 czerwca 1922 w Krakowie. Był historykiem starożytności i eseistą, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1986–1989 ministrem kultury i sztuki, posłem na Sejm I i II kadencji. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Ukończył w 1949 roku studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam podjął pracę naukową w Zakładzie Historii Starożytnej UJ. Od 1957 roku do momentu objęcia stanowiska ministra w 1986 pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1985 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.