Król kurkowy Reginald Sas Jaworski z marszałkami Tomaszem Cichoniem i Dariuszem Kaczmarczykiem oraz starszym Bractwa Zdzisławem Grzelką i braćmi Marianem Satałą i Romanem Gawrysiakiem wszystkim nauczycielom życzyli dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Najważniejszym momentem uroczystości było jednak ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku są to cztery oddziały. Całą uroczystość przeprowadzili starsi uczniowie, z klas starszych byli także werbliści i poczet sztandarowy. Pierwszaki z rodzicami świetnie zaśpiewały hymn Polski i hymn Bractw Kurkowych. Potem reprezentacje uczniów z każdej klasy wyszły na środek sali i złożyły uczniowskie ślubowania na szkolny sztandar.
Następnie pani dyrektor Marzena Ślęzak specjalnie przygotowanym długim ołówkiem pasowała uczniów. Obrzęd ten powtórzył król kurkowy Reginald Sas Jaworski a marszałkowie Tomasz Cichoń i Dariusz Kaczmarczyk wręczyli nowopasowanym uczniom słodycze. Były to specjalnie wykonane krówki w opakowaniach z wizerunkiem króla kurkowego i jego marszałków.