28 października 2022 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie z okazji święta terenowych organów wykonawczych MON.

Płk. Marcin Żal, szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji witał gości, wśród których byli m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń, król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami.
Po części oficjalnej uroczystości goście wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry wojskowej, która wykonała m.in. przeboje Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Zacznij od Bacha” oraz temat skomponowany przez Ennio Morricone do filmu „Misja”.

Święto związane jest z rocznicą podpisania w 1918 r. pierwszej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, na mocy której powołano komendy uzupełnień. Dziś w skład terenowych organów wykonawczych MON wchodzą Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, 16 ośrodków zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji w kraju.
W reprezentacji brackiej na tę uroczystość poza królem kurkowym Jana Grzegorza Pacuta “Solidnego” znajdowali się marszałek Piotr Patecki oraz Zbigniew Szota, Kazimierz Loranc, Marian Satała i Ryszard Wojda.