Do Łodzi bracia pojechali pod przywództwem starszego Bractwa Zdzisława Grzelki i króla kurkowego Reginalda Sas Jaworskiego z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem. Opieką duchową nad braćmi sprawowali kapelan Bractwa ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, ks. inf. Bronisław Fidelus, archiprezbiter senior oraz ojciec Leon Pokorski, franciszkanin reformata, były marszałek Bractwa Kurkowego.W grupie brackiej był też Kazimierz Barczyk przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Mszy świętej w Archikatedrze w Łodzi przewodniczył ks. kardynał Grzegorz Ryś, wśród koncelebransów byli księża z Krakowa inf. Dariusz Raś, inf. Bronisław Fidelus i ojciec Leon Pokorski (OFM). Razem z krakowskimi braćmi oraz reprezentantami Bractwa Kurkowego z Łodzi, którzy przybyli pod wodzą starszego Bractwa Ignacego Ścibiorka w mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy Łodzi, którzy przybyli tu na nabożeństwo, podczas którego modlono się szczególnie za spokój dusz zmarłych podopiecznych Hospicjum Caritas Diecezji Łódzkiej.

Kraków w Łodzi reprezentowali: Ryszard Maślanka, Marek Długosz, Krzysztof Matzka, Zdzisław Grzelka (starszy Bractwa), Dariusz Kazaniecki z rodziną, Reginald Sas Jaworski (król kurkowy AD 2023), Joanna Orłowska, Krzysztof Kosek, Janusz Wójcik, Tomasz Cichoń, Wanda Sordoń, Paweł Drożniak, Piotr M. Mikosz, Józef Durbas, Marian Satała, Jerzy Drożdż, Jerzy Turbasa, Dorota Turbasa, Jacek Czepczyk, Mieczysław Mietła, oj. Leon Pokorski, ks. inf. Dariusz Raś, ks. inf. Bronisław Fidelus, Tomasz Nowak, Marek Rogóż, Tadeusz Ryś, Kazimierz Barczyk.
W trakcie spotkania, po mszy świętej starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka wręczył ks. kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi statuetkę bractwa kurkowego ze srebrnym kurem, król kurkowy Reginald Sas Jaworski z marszałkami Krzyszofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem obdarowali księdza kardynała Guzem Oracewicza, ryngrafem jasnogórskim i przekazali w imieniu Stanisława Dyrdy albumem o brackich spotkaniach z Ziemią Świętą. Starszy Bractwa Kurkowego w Łodzi Ignacy Ścibiorek i łódzki król kurkowy Edward Kulanty wręczyli ks. kardynałowi statuetkę Złotek Łódki Brackiej.
Oto relacja ze strony internetowej diecezji łódzkiej:
W łódzkiej bazylice archikatedralnej kardynał Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy św. w intencji osób, które w ostatnim roku zmarły w Hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz w intencji osób w żałobie po stracie najbliższych. – Módlmy się za osoby opłakujące swoich bliskich zmarłych, pogrążone w żałobie, osierocone, aby nie zabrakło im ufności w miłość Bożą!

Na początku liturgii Tomasz Kopytowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej przywitał wszystkich i zaprosił do wspólnej modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy odeszli w minionym roku, a którzy byli pod opieką hospicjum Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz za rodziny pogrążone w żałobie po stracie najbliższych.
W homilii metropolita łódzki zauważył, że – tym wielkim duchowym talentem którym się Bóg z nami dzieli jest Miłość – Agape – Caritas. Miłość, która zstępuje z góry – Boża zdolność miłowania. Ta przypowieść (o talentach) pokazuje wielkie pragnienie Bożego serca, które kiedyś wypowiedział – Jan Duns Szkot – Bóg szuka i chce współ-kochających. Takich ludzi, którzy będą kochać z Nim. Bóg szuka takich ludzi, którym może zawierzyć, którym może przekazać swoją zdolność miłości. Swój sposób kochania drugiego. Każdy z nas kocha, ale kogo kochasz razem z Bogiem? Kogo kochasz miłością, która przychodzi od Niego, miłością, którą od Niego przejąłeś i chcesz przekazać dalej? Kiedy ja przekazujesz, ona się mnoży, i w tobie się rozwija. – podkreślił hierarcha.
– Dobrze, że słuchamy tego Słowa w takim gronie. Dobrze, że są z nami wolontariusze hospicjum. Dobrze, że są wolontariusz Caritas. Dobrze, dobrze, że słuchają tego Słowa bracia z Bractwa Kurkowego, które zawsze jest wrażliwe na cele charytatywne. Mnożenie miłości to jest to, przed czym stawia nas Słowo. – zaznaczył kard. Ryś.

Kończąc metropolita łódzki zaapelował – nie pytaj siebie z jakimś lekiem, strachem – czy nie zrobiłeś czegoś złego? Pytaj się – na ile jesteś świadom Bożych darów w swoim życiu? Na ile je rozeznajesz, i na ile je pomnażasz? Bóg w niebie ma księgę życia. Jest taki moment w Biblii, gdzie czytamy, że w niebie na sądzie otwierają księgi i ta otwarta księga to księża życia. Bóg nie ma w niebie księgi śmierci. Pan Bóg nie zapisuje naszych złych czynów, tych czynów, które są czynami ciemności, czynami śmierci. Nie zapisuje ich, bo nie ma w nich żadnej satysfakcji. W niebie będą szukać dobra przy naszym imieniu i nazwisku, będą szukać tego dobra, któreś w życiu uczynił, które w swoim życiu rozeznałeś i pomnożyłeś. Byśmy się tam – w tej księdze życia – wszyscy znaleźli. – zakończył.

W Mszy św. w bazylice archikatedralnej wzięły udział rodziny osób, które zmarły w Hospicjum Caritas, jego pracownicy, wolontariusze oraz przyjaciele Caritas. W oprawę liturgiczną Mszy św. włączyli się pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
W Eucharystii uczestniczyli również członkowie Bractwa Kurkowego z Krakowa, którzy przyjechali dziś do Łodzi, aby spotkać się z księdzem kardynałem. Braciom towarzyszyli krakowscy duchowni, którzy koncelebrowali Eucharystię – ks. inf. Bronisław Fidelius, ks. inf. Dariusz Raś – proboszcz Bazyliki Mariackiej oraz Ojciec Bernardyn.