W grupie braci uczestnniczących w tej uroczystości byli ponadto starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka, marszałek Tomasz Cichoń i Jerzy Gałczyński.