Tradycja nakazuje, by w Krakowie poważne uroczystości rozpoczynać od mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Tak też było w sobotę 27 maja 2023 roku, kiedy jubileusz 95-lecia świętowała Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Na ręce prezesa Izby, brata kurkowego Janusza Kowalskiego przekazali okolicznościowy dyplom gratulacyjny. W czasie mszy świętej kapelan Bractwa Kurkowego, ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, który jest także kapelanem rzemiosła małopolskiego został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rzemiosła Polskiego “Szablą Kilińskiego”. Warto także dodać, że inny brat kurkowy Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na ręce Janusza Kowalskiego przekazał dla Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości najwyższe wyróżnienie KKK – statuetkę Złotej Kogi. Ważne jest również to, że nasz brat kurkowy Aleksander Adamski został uhonorowany przez rzemiosło Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego.