Rycerstwo Świętego Sebastiana

Na czele Europejskiego Rycerstwa świętego Sebastiana stoi Wielki Mistrz, Arcyksiążę Karl Habsburg.

Rycerstwo św. Sebastiana zrzesza w Polsce w V Komturii kilkadziesiąt osób. Są wśród nich Krakowianie – ks. infułat Jerzy Bryła, ks. inf. Dariusz Raś, ojciec Leon Pokorski oraz kilkunastu braci kurkowych.

W intencji Rycerstwa w Krakowie odprawiana jest 20 stycznia msza święta w królewskiej katedrze na Wawelu.

Herb Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana

W środku znajduje się biały krzyż z dwiema skrzyżowanymi strzałami. Krzyż symbolizuje gotowość obrony wiary. Dwie skrzyżowane strzały odnoszą się do męczeństwa Świętego Sebastiana, który został nimi przebity, ponieważ dał świadectwo własnej wiary. Krzyż otoczony jest dwunastoma złoto żółtymi gwiazdami na błękitnym tle, które symbolizują Zjednoczoną Europę. Związek Rycerstwa z EGS dokumentuje Pieczęć Akwizgrańska, która jest pieczęcią EGS.

Rycerstwo przyjęło ten znak – za zgodą plenarnego zgromadzenia EGS.

Kim był św. Sebastian, czym zaskarbił sobie wieczną pamięć i szacunek?

Wśród wielu zabytków Rzymu z okresu starożytności znane są rzymskie katakumby, miejsca potajemnych spotkań prześladowanych chrześcijan. Przy katakumbach św. Kaliksta, wśród malowniczych cyprysów jest wejście do katakumb św. Sebastiana. Od frontu zaprasza barokowy kościół. Tuż przy wejściu głównym znajduje się bogata kaplica z ołtarzem i relikwiami św. Sebastiana.

Kościół katolicki pod imieniem Sebastian zna 5 świętych, 2 święte i 1 błogosławionego. Jednak najbardziej znany jest św. Sebastian – męczennik. Informacje na temat jego życia czerpiemy z trzech źródeł: “Opisu męczeństwa” nieznanego autora z 354 r. oraz komentarza do psalmu 118 św. Ambrożego oraz “Słownika mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego. Według tych dokumentów ojciec świętego pochodził ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne (Galia), matka zaś z Mediolanu. Stanowisko ojca i staranne wychowanie utorowały mu drogę na dwór cesarski. Był znakomitym żołnierzem, najprawdopodobniej przywódcą straży cesarza Marka Aureliusza Probusa (276 – 282). W czasie prześladowań chrześcijan poniósł śmierć męczeńska przeszyty strzałami.

Św. Ambroży w swoim opisie odbiega nieco od ogólnie przyjętej biografii mówiąc, że Sebastian miał być dowódcą straży Dioklecjana, i za to, że mu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, przeszyto go strzałami. Rannego odnalazła pobożna niewiasta Irena i dzięki swoim umiejętnościom medycznym przywróciła do zdrowia. Uzdrowiony święty poszedł ponownie do cesarza i wstawił się za chrześcijanami. Wtedy władca kazał zatłuc go pałkami, a ciało wrzucić do kloaki. Wydobyła je stamtąd i pochowała z czcią niewiasta Lucyna.

Władysław Kopaliński pod hasłem Św. Sebastian podaje ..”wg. wielu legend żołnierz rzymski, który około 288, za panowania Dioklecjana, miał jako chrześcijanin ponieść śmierć męczeńską przeszyty strzałami łuczników; patron rannych i zakaźnie chorych. Jego męczeństwo natchnęło wielu rzeźbiarzy i malarzy, zwłaszcza renesansowych, jak A. I S. Pollaiuolo, Botticelli, Antonello da Messina, Perugino, Durer, Sodoma”.

Powstały m.in dzieła takie jak: Męczeństwo św. Sebastiana obraz H.Memlinga, Bruksela, MuseumRoyaux des Beaux Arts; obraz A. Altdorfera (1518). Rzeźba św. Sebastiana autorstwa Alonsa Berruguete’a ( 1526-32 ) w Muzeum Valladolid. Misterium (fragmenty symfoniczne, 1911) Claude Debussy’ego do słów Gabriela d’Annunzio.

Św. Sebastian obraz Andrea Mantegny datowany na 1480 r. olej na płótnie, 260 x 192 cm, Paryż – Luwr. Mategna namalował dwa obrazy, których tematem jest święty Sebastian: jeden znajduje się w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum. Drugi, większy z Luwru, świadczy o nowej świadomości artysty, prowadzącej go do nasycenia każdego szczegółu dramatycznym napięciem, które malarz potrafi znakomicie stopniować. Kolejne obrazy zostały namalowane przez: Tycjana (1566 – 76), znajduje się w zbiorach Ermitażu w San Petersburgu; Mattea di Giovanni, National Gallery w Londynie, obraz El Greco znajduje się w gotyckiej katedrze S. Antolin w Palencia północna Hiszpania.

Św. Sebastian cieszył się wielką czcią w całym Kościele. Rzym czci go do dzisiaj jako jednego z głównych patronów. Zaliczano go do grona 15 wielkich orędowników. Jest czczony jako patron od epidemii. Za swego patrona uważają go także żołnierze, myśliwi, strażacy, kamieniarze, ogrodnicy oraz liczne bractwa, w tym kurkowe.

Kult św. Sebastiana także w Polsce był duży i bardzo żywy, skoro dzisiaj spotykamy w wielu kościołach i kaplicach ołtarze mu poświęcone oraz obrazy i figury (np. figura w kościele w Trutowie koło Woli w województwie kujawsko – pomorskim, obraz w kościele w Pelplinie, w poznańskiej farze etc.).

Trafił także do przysłów ludowych. Oskar Kolberg przytacza takie: “Fabian i Sebastian, gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą”. Ten sam autor pisze, że w czasach zarazy składano na ołtarzu św. Sebastiana ogromne świece prosząc o pomoc i wstawiennictwo.

W celu nagrodzenia i wyróżnienia zasług osób oraz stowarzyszeń mających wkład w rozwój duchowy jedności Europy, chrześcijańskiej Ojczyzny wszystkich europejskich narodów, ustanowiono dnia 29.09.1985 r. w Eupen/Belgia Europejski Order Zasługi Świętego Sebastiana, który pobłogosławił Biskup z Luttich Guillaume Maria van Zuylen. W myśl wytyczonych celów Rycerstwo znajduje się pod szczególną opieką Najświętszej Dziewicy, Marii Matki Bożej, Świętego Arcymęczennika Sebastiana oraz pierwszego cesarza zjednoczonej Europy, Karola Wielkiego.

Order nadawany jest w następujących klasach:

  • Wielki Mistrz z Łańcuchem;
  • Krzyż Wielki;
  • Wielki Oficer;
  • Komandor;
  • Oficer;
  • Rycerz;

Przynależnym do stanu duchownego może być nadany:

  • Piis meriti w Złocie;
  • Piis meriti w Srebrze;

Nadto z orderem łączy się Krzyż Zasługi

  • Krzyż Zasługi w Złocie;
  • Krzyż Zasługi w Srebrze.

Myślą i celem Rycerstwa jest wspieranie finansowe EGS, a ponadto działalność społeczna oraz dobroczynna. Jest to wielkie zadanie, które nie może ograniczać się do jednego państwa i dlatego winno być wspierane przez wszystkich.

Członkowie Rycerstwa otrzymują podczas inwestytury znak oraz dyplom. Inwestytury odbywają się na uzasadnioną propozycję kapituły, po wcześniejszej w niej dyskusji. O miejscu i czasie przewidywanej inwestytury informuje się odpowiednio wcześniej.

Wśród polskiej braci kurkowej można znaleźć wielu braci na piersi których dumnie widnieją odznaczenia Rycerstwa Świętego Sebastiana. Z krakowskiego Bractwa Kurkowego krzyżem oficerskim odznaczony została Zdzisław Grzelka, krzyże w stopniu rycerskim posiadają: Krzysztof Janarek, Krzysztof Gołda, Leszek Gołda, Jacek Kofin, Mieczysław Mietła, Jerzy Turbasa, Piotr M. Mikosz, Piotr Skalski, Tadeusz Trzaska, Marian Satała, Tadeusz Ryś, Stanisław Dyrda, natomiast nasi kapelani:ks. inf. Jerzy Bryła (senior), ks. inf. Dariusz Raś i ojciec Leon Pokorski (OFM) mają srebrne Piss meriti.

Inwestytura Zdzisława Grzelki

Inwestytura Zdzisława Grzelki

Zdzisław Grzelka, wiceprezes Zjednoczenia KBS RP, oficerem Zakonu św. Sebastiana. Inwestytura w Doorneburgu. W holenderskim miasteczku Doornerburgu odbyło się posiedzenie plenum EGS i Kapituła Rycerstwa św. Sebastiana.

czytaj dalej
Inwestytura brata Jerzego Turbasy

Inwestytura brata Jerzego Turbasy

Inwestytura brata i b. króla kurkowego Jerzego Turbasy. W niemieckim mieście Peine koło Hanoweru odbyły sie 18. Spotkania Strzelców Historycznych. Polskę reprezentowało 51 bractw. Był prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Adam Gołembowski.

czytaj dalej
Inwestytura Piotra M. Mikosza

Inwestytura Piotra M. Mikosza

W chorwackim mieście Sibenik 10 kwietnia 2015 r. odbyła się inwestytura rycerzy św. Sebastiana. Przybyli przedstawiciele najwyższych władz EGS z prezydentem Louisem Charlesem de Merode, prezesem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

czytaj dalej
Nowi rycerze zakonu

Nowi rycerze zakonu

Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu tegorocznych imprez strzeleckich były Europejskie Spotkania Bractw Kurkowych w Tucholi, zorganizowane w dniach 24–26 sierpnia przez Europejskie Stowarzyszenie Strzelców Historycznych (EGS)

czytaj dalej
Rycerski Zakon

Rycerski Zakon

Rycerski Zakon św. Sebastiana zrzesza w Polsce 38 osób. Jest wśród nich 10 krakowian - ks. infułat Jerzy Bryła, prof. Czesław Dźwigaj, starszy bractwa inż. Leszek Gołda, brat Jacek Kofin, honorowy prezes bractwa inż. Zdzisław Maj, płk w st. spoczynku Andrzej Turowicz,...

czytaj dalej
EGS

EGS

W Europejskim Stowarzyszeniu Historycznych Strzelców (EGS) jest zrzeszonych 28 federacji i związków z 12 krajów Europy. Należy do niego ok. 3000 stowarzyszeń z ok. 6 milionami członków. Już przed politycznym zjednoczeniem Europy udało się…

czytaj dalej