Władze bractwa

Bractwa Kurkowe są jednymi z najstarszych stowarzyszeń obronnych w Europie i w Polsce. Jak wspominają historycy i dziejopisarze działalność bractw kurkowych to ponad 750 lat wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. Spełniały one przez wieki rolę obrony cywilnej i terytorialnej, a następnie, pielęgnując dawne obyczaje i tradycje militarne, stały się areną walki o polskość i niepodległość, o zachowanie tożsamości i kultury narodowej, szczególnie w okresie zaborów. Postawa braci kurkowych, ich poświęcenie i udział w walce o niepodległość, także w okresie II wojny światowej to piękna karta historii Polski.

Rada Starszych

Zdzisław

Grzelka

Starszy Bractwa

Lech

Sobieszek

Podstarszy ds. Ekonomicznych i Inwestycji

Marek

Zuski

Podstarszy ds. Organizacyjnych

Krzysztof

Matzka

Podskarbi

Janusz

Wójcik

Ceremoniarz

Reginald

Sas-Jaworski

Pisarz

Grzegorz

Adamski

Farynarz

Krzysztof

Wójcik

Kustosz

Marek

Trzaska

Gospodarz

Chorąży Krystian

Grzybek

Członek Rady

Janusz

Chwajoł

Członek Rady

Tomasz

Nowak

Członek Rady

Reginald

Sas Jaworski “Godziwy”

Król Kurkowy

Wizytatorzy

Jerzy

Kuzak

Starszy Wizytator

Andrzej

Zborowski

Zastępca Starszego Wizytatora

Jan

Sas

Pisarz

Krzysztof

Rybka

Wizytator

Maciej

Żółciński

Wizytator

Sąd Bracki

Andrzej

Szumański

Starszy Instygator

Jan Adam

Księżyk

Zastępca Starszego Instygatora

Rafał

Kowal

Pisarz

Król kurkowy i marszałkowie

Reginald

Sas Jaworski “Godziwy”

Król Kurkowy

Krzysztof

Kosek

Marszałek

Tomasz

Cichoń

Marszałek