Opowiedział o swojej aktywności od rana. Do Swoszowic przyjechał na urodziny dostojnego jubilata ks.bp Jan Zając i odprawił mszę świętą w intencji infułata. Potem gościł przez długa chwilę, wraz z dyrektorem Domu Księży Chorych, u ks. inf. Jerzego Bryły.

Delegacja Bractwa Kurkowego też się zasiedziała, wizyta trwała ponad godzinę, a wspomnień,śmiechu i słynnych “wiców” było dużo. Ksiądz infułat w odpowiedzi na telefon jednego z braci, który sumitował się, że osobiście nie składa życzeń urodzinowych, powiedział: nie szkodzi, mam nadzieję, że na 100-lecie pan przyjdzie.
W skład delegacji brackiej wchodzili: podstarszy Marek Zuski, ceremoniarz Janusz Wójcik, podskarbi Krzysztof Matzka i Marian Satała.

Na popołudnie zapowiedział się Łukasz Lech z tortem wykonanym przez “Sekret smaku”. Szkoda, że nie mogliśmy go skosztować. Ale tort wspaniały, a i “dech” księdza infułata imponujący.