Wizyta bracka u generała broni Adama Joksa

Wizyta bracka u generała broni Adama Joksa

Starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka, pełnomocnik Bractwa ds. ‫wojskowych Kazimierz Loranc oraz król kurkowy AD 2023 Reginald Sas Jaworski “Godziwy” z marszałkiem Tomaszem Cichoniem w dniu 24 listopada 2023 r. złożyli wizytą w dowództwie 2 Korpusu...
Bractwo Kurkowe z Krakowa przed Ołtarzem Królowej Jasnogórskiej

Bractwo Kurkowe z Krakowa przed Ołtarzem Królowej Jasnogórskiej

Uroczystość nawiązuje do ważnych w dziejach Polski faktów historycznych jak śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, zawierzenia Polski Matce Bożej na Jasnej Górze przez prymasa Wyszyńskiego. Na Jasnę Górę krakowskie Bractwo Kurkowe pielgrzymowało pod duchową opieką...
Mamy nowy Statut

Mamy nowy Statut

Starszy Bractwa Kurkowego Zdzisława Grzelki bardzo serdecznie dziękował za tak liczny udział w Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym Bractwa Kurkowego w Krakowie. Wydano 151 mandatów, na sali przez cały czas trwania zebrania było około 140 osób. Dzięki dobrej pracy...
Wizyta krakowskich braci kurkowych w Łodzi

Wizyta krakowskich braci kurkowych w Łodzi

Do Łodzi bracia pojechali pod przywództwem starszego Bractwa Zdzisława Grzelki i króla kurkowego Reginalda Sas Jaworskiego z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem. Opieką duchową nad braćmi sprawowali kapelan Bractwa ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter...
Krakowscy bracia kurkowi u prezydenta RP

Krakowscy bracia kurkowi u prezydenta RP

Reprezentacja krakowskiego Bractwa Kurkowego; podstarszy Marek Zuski, ceremoniarz Janusz Wójcik oraz prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Jan Dziura Bartkiewicz uczestniczyła w warszawskich obchodach Święta Niepodległości. Doszło w czasie tych uroczystości do...
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości w Krakowie

Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości w Krakowie

Mszy św. na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski. – Chcemy dziękować Bogu za to, co się stało 105 lat temu i prosić, by to, co będzie jutro, także mogło zasłużyć na wdzięczność przyszłych pokoleń Polaków, aby prawość i prawda zwyciężyły. Ta prawość i...