Gen. Mieczysław Bieniek i prof. Jan Ostrowski podczas XXX spotkania opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski ogłoszeni zostali

My, jako Bractwo Kurkowe byliśmy świadkami tej proklamacji, gdyż uczestniczyliśmy w uroczystości, która odbyła się w poniedziałek 23 stycznia 2023 roku w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Przybyło ponad 200 osób – parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad i radnych, rektorów, przewodniczących regionalnych organizacji samorządy terytorialnego z całej Polski, prezesów, dyrektorów małopolskich instytucji i samorządów zawodowych, przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki.

Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali: starszy Bractwa Zdzisław Grzelka, podskarbi Krzysztof Matzka oraz król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami Maciejem Żółcińskim i Piotrem Pateckim. Byli także bracia Józef Hojda i Marian Satała.

Życzenia noworoczne zebranym złożyli: Kazimierz Barczyk – przewodniczący SGiPM oraz FRZGiP RP, nasz brat kurkowy, Jan T. Duda – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider – zastępca Prezydenta Krakowa, nasz brat kurkowy oraz dr Michael Groß – Konsul Generalny Niemiec, Dziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie. Ks. Marek Jędraszewski – Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej ks. Artur Ważny udzielili błogosławieństwa i poświęcili opłatki.

Tytuł Małopolanina Roku 2022 generałowi dr. Mieczysławowi Bieńkowi byłemu zastępcy Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji, byłemu dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, profesorowi wizytującemu Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie, wybitnemu ekspertowi w zakresie bezpieczeństwa i obronności przyznano w uznaniu za integrację polskich sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, oraz działania na rzecz modernizacji Wojska Polskiego i wzmocnienia obronności kraju.

Tytuł Małopolanina Roku 2022 prof. dr. hab. Janowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Zamku Królewskiego (Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) na Wawelu w latach 1989 – 2020, prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego I kadencji, wybitnemu naukowcowi przyznano w uznaniu za 30-letni cykl rewaloryzacji Zamku Królewskiego na Wawelu – najważniejszego polskiego zabytku w 150 rocznicę utworzenia Polskiej Akademii Umiejętności – najstarszego polskiego towarzystwa naukowego skupiającego elitę polskiej nauki.