W dniu świetego Karola Boromeusza (04.11.2022), jak co roku w kościele ojców paulinów na Skałcekrakowscy bracia kurkowi uczestniczyli w mszy świętej w intencji zmarłych braci kurkowych. Mszę święta odprawił i kazanie wygłosił kapelan Bractwa, ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej. Uczestników nabożeństwa przywitał przeor klasztoru na Skałce ojciec Mariusz Tabulski (OSSPE), a ewangelię świętą odczytał ojciec Leon Pokorski (OFM). Modlitwę wiernych odczytał król kurkowy AD 2004 Stanisław Dyrda.

Na Skałkę przybyło blisko 50 braci kurkowych. Ecześniej reprezentacja bracka z królem kurkowym AD 2008 Tadeuszem Rysiem z marszałkami Maciejem Żółcińskim i Piotrem Pateckim oraz starszym Zdzisłąwem Grzelka złożyła kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II w Parku Strzeleckim. Potem, już w pełnym składzie ceremonie powtórzono przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II przed kościołem na Skałce.

W kazaniu kapelan bracki, ks. inf. Dariusz Ras mówił o tym jak łatwo dziś ulegać sugestiom mediów i otoczenia w ocenie nawet bliskich i znanych dobrze osób. Zalecał rozwagę i spokój przy takich ocenach.

Po mszy świętej bracia paulini zaprosili uczestników uroczystości na kolację do refektarza. Tu, o sytuacji na Ukrainie opowiedział zebranym prof. Jurii Zakal ze szpitala psychiatrycznego w lwowskim Kulparkowie. Dziękował za pomoc, jaka płynie dla jego pacjentów z Polski i Europy. Ojciec Mariusz Tabulski zaprezentował świeżo wydany album 550 lat Paulinów na Skałce. Zaapelował do braci o kolejny dar serca. W bazylice bardzo potrzebnych jest około 50 drewnianych składanych krzeseł.