W restauracji Podzamcze w Tarnowie odbyło się spotkanie opłatkowe Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Paweł Krywański, prezes Bractwa witał gości, wśród których byli m.in. ekscelencja ks. bp. Stanisław Salaterski, reprezentanci bractw w Gorlicach i Krakowie.

Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali: starszy Zdzisław Grzelka, prezes Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Jan Dziura-Bartkiewicz, król kurkowy Jan Grzegorz Pacut “Solidny”, marszałek Maciej Żółciński, bracia Jan Adam Księżyk, Andrzej Zborowski, Leszek Wieczorek, Jerzy Gałczyński i Marian Satała.