Prof. Andrzej Białas i prof. Jacek Purchla zostali uhonorowani brązowymi medalami „Cracoviae Merenti”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 5 października 2022 r. w samo południe w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Bractwo Kurkowe, laureata złotego medalu Cracoviae Merenti z nr 4 reprezentował król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami Maciejem Żółcińskim i Piotrem Pateckim.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa przyznane zostały brązowe medale „Cracoviae Merenti”. Tym razem za zasługi dla Krakowa docenieni zostali wybitni profesorowie. Prof. Andrzej Białas to naukowiec, który specjalizuje się w zagadnieniach fizyki teoretycznej oraz fizyki wysokich energii. Jest jednym z głównych twórców i liderem krakowskiej szkoły fenomenologii i teorii fizyki cząstek. Prof. Jacek Purchla to historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, krakowianista, nauczyciel akademicki, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Andrzej Białas. Zasłużony krakowski naukowiec, wieloletni prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Życie zawodowe połączył z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Instytutem Fizyki. Był reprezentantem Uniwersytetu do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, pracował w CERN w Genewie. Specjalizuje się w zagadnieniach fizyki teoretycznej i fizyki wysokich energii. Jest także jednym z twórców krakowskiej szkoły fenomenologii i teorii fizyki cząstek oraz autorem prac naukowych z zakresu cząstek elementarnych – czytamy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie nadania profesorowi najwyższego odznaczenia miejskiego.

Prof. Jacek Purchla. Historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, krakowianista, nauczyciel akademicki, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Założyciel i w latach 1991–2018 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, w latach 2015–2020 przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 1990–1991 był wiceprezydentem Krakowa. Autor ponad 400 prac naukowych oraz wielu książek na temat naszego miasta, jak np. „Kraków w Europie Środka”, „Historia architektury Krakowa w zarysie”, „Jak powstał nowoczesny Kraków” – możemy m.in. wyczytać w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Krakowa.

– Z całego serca gratuluję Panu profesorowi imponującego dorobku i dziękuję za niepodważalny wkład w rozwój Krakowa oraz za nieocenioną współpracę z samorządem. Dzisiejsza uroczystość udowadnia, że wszyscy mamy świadomość tego, że dzisiejsza tożsamość naszego Miasta stworzona została przy ogromnym udziale Pana Profesora – powiedział w laudacji prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Był czas na składanie gratulacji i rozmowy. Profesor Jacek Purchla z uznaniem mówił o udziale Bractwa Kurkowego w wielu uroczystościach miejskich. Przekonywał, że takie instytucja jak Bractwo Kurkowe stanowią o fenomenie Krakowa, potwierdzają tożsamość mieszkańców z Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem.

Wzruszające bardzo było spotkanie z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. Nie przypadkowo wspominam o tym spotkaniu. Krystyna Zachwatowicz-Wajda była członkinią Szarych Szeregów, brała też udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka i łączniczka poczty harcerskiej, to absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1952), uzyskała też dyplom na Wydziale Scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Przygotowywała scenografie do spektakli w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieżnie (1958–1959), Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1970–1971) i Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (1970–1999). W dorobku artystycznym ma projekty scenografii i kostiumów do ponad stu pięćdziesięciu inscenizacji teatralnych, przedstawień operowych i spektakli Teatru Telewizji. Jako kostumografka i scenografka kilkukrotnie współpracowała również z Andrzejem Wajdą przy jego realizacjach teatralnych i filmowych. Jako scenograf przygotowała dla teatrów, telewizji i filmów wiele wspaniałych kostiumów, w tym kontusze. Bracia mogą podziwiać jej mistrzostwo i subtelność patrząc na kontusz brata Zdzisława Grzelki. To właśnie Krystyna Zachwatowicz-Wajda zaprojektowała ten strój. Jak wiadomo niedościgłym mistrzem w szyciu kontuszów jest Leszek Wyżga, pracujący niegdyś w Teatrze Słowackiego, dziś usiłuje mu dorównać Jerzy Gałczyński, jednak kontusz zaprojektowany przez Krystyną Zachwatowicz-Wajdę zachwyca prostotą i lekkością.