Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych (EGS)

W Europejskim Stowarzyszeniu Historycznych Strzelców (EGS) jest zrzeszonych 28 federacji i związków z 12 krajów Europy. Należy do niego ok. 3000 stowarzyszeń z ok. 6 milionami członków. Już przed politycznym zjednoczeniem Europy udało się strzelcom doprowadzić w 1955 roku do powstania małego Związku Europejskiego, który stopniowo się rozwijał i umacniał. W efekcie – zaraz po otwarciu się Europy na wschód w roku 1989 roku – pierwsze stowarzyszenia z Polski stały się członkami EGS.

W ten sposób EGS było jedną z pierwszych europejskich organizacji, które otworzyły się w kierunku wschodnim. Regularne spotkania Stowarzyszenia podczas Europejskich Spotkań Bractw Strzeleckich, z których pierwsze odbyło się w 1975 roku w Aachen, doprowadziły Europejski Związek Strzelecki do dalszego rozwoju. Dawne historyczne związki strzeleckie, bractwa, gildie, szuterie, straże obywatelskie, które częściowo zachowały się do dzisiaj z czasów Średniowiecza, chcą tak jak kiedyś kultywować swoje własne tradycje.

Większość stowarzyszeń jest ściśle związana z kościołem, ponieważ mają rodowód chrześcijański. Ochrona wartości chrześcijańskich jest dziś możliwa przez braterskie współistnienie i przykład dawany przez pojedyncze osoby

Zadania i cele EGS

Jako swój wkład do zjednoczonej Europy EGS pragnie kultywować tradycje i obyczaje zamkniętych stowarzyszeń i chroniąc je, wspierać ich rozwój. Odbywa się to z uwzględnieniem samodzielności i szczególnego charakteru poszczególnych związków członkowskich. EGS chce zachować i wzmocnić ducha europejskiego koleżeństwa i braterstwa, aby w ten sposób powstała trwała, łącząca narody przyjaźń. EGS pragnie wspierać i pielęgnować chrześcijańskie ideały w Europie, ale jednocześnie dbać o zachowanie tolerancji wobec myślących inaczej.

Cele te mają być osiągnięte poprzez:

– organizowanie wspólnych działań- regularne spotkania stowarzyszonych związków

– organizację Europejskich Spotkań Bractw Strzeleckich

– organizowanie różnych zawodów na płaszczyźnie europejskiej ( powiewanie chorągwiami, muzyka, gra na bębnach, strzelanie z karabinu, strzelanie z ręki, strzelanie z łuku przekątnego)

– pomoc przy narodowych i międzynarodowych działaniach strzeleckich

– współpraca z władzami i organizacjami kościelnymi i świeckim

BRATERSTWO, WIERNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA EGS

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Jako swój wkład do zjednoczonej Europy EGS pragnie kultywować tradycje i obyczaje zamkniętych stowarzyszeń, chroniąc je i wspierająć ich rozwój. Odbywa się to z uwzględnieniem samodzielności i szczególnego charakteru poszczególnych związków członkowskich.

Działanie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych stanowi dalszy obszar aktywności EGS. Regiony, stowarzyszenia członkowskie i związki poświęcają swój czas na rozwiązywanie najróżniejszych problemów społecznych. Wszędzie tam, gdzie strzelcy mają możliwość niesienia pomocy, bracia i siostry są gotowi do jej udzielenia. Domy seniora, domy dziecka, studnie w Trzecim Świecie, troska o przyrost ilości księży, pomoc na obszarach dotkniętych katastrofami to punkty, w których pomagają strzelcy w całej Europie.

 

 

 

www.egs-schuetzen.com

 

Prezydium Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS)

Prezydent:
J. Charles-Louis
Prinz von Merode (B)

Wiceprezydenci:
Jos Verbeeten (NL)
Bernd Hellwig (D)

Sekretarz Generalny:
Peter – Olaf Hoffmann (D)

Penningmeester:
Drs. Louis Litjens (NL)

Patron EGS
Karl von Habsburg

REGION 1:
Prezydent Regionu:
Ernst Soboll (D)

Sekretarz Regionalny :
Helmut Friedrich Tewes

REGION 2:
Sekretarz Regionalny :
Andy Zopf (A)

REGION 3:

Sekretarz Regionalny :
Jo van den Biggelaar (NL)

REGION 4:

Sekretarz Regionalny :
Peter Ernst (B)

REGION 5:
Sekretarz Regionalny :
Andrzej Wegner (PL)

 

Urodzony 16. sierpnia 1960 r. w Tucholi w rodzinie o bogatych tradycjach strzeleckich. Współzałożyciel Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach w roku 1992 roku, a następnie inicjator reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi (1995). Od tego momentu jego starszy. Król kurkowy 1993 (Chojnice) i 1999 (Tuchola). Od roku 1994 doradca prezesa Zjednoczenia Kurtkowych Bractw Strzleckich RP, a od roku 1997 prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1997 członek Plenarnego Posiedzenia EGS oraz od 1998r. Sekretarz Regionu V – członek Prezydium. W roku 2000 został członikiem Kapituły Rycerskiego Zakonu Św. Sebastiana. Od roku 1998 pełni funkcję starosty tucholskiego. Żona Iwona, dwóch synów.