Mszą świętą w gorlickiej bazylice rozpoczęły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się na Rynek. W uroczystym pochodzie wyruszyły poczty sztandarowe, gospodarze miasta i powiatu, przedstawiciele szkół i instytucji oraz członkowie bractw strzeleckich z Gorlic, Tarnowa, Ciężkowic i Krakowa, którzy zebrali się licznie, ze względu na uroczystość intronizacji gorlickiego Króla Kurkowego. Jak wiadomo jest nim Jerzy Gubała, jego marszałkami są Andrzej Jakliński i Józef Zięba. Nowy król kurkowy tradycyjne otrzymał Srebrnego Kura, który jest symbolem władzy w Bractwie.

“Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu” – tak w dniu uchwalenia jednego z najważniejszych dokumentów w Polskiej historii, mówili 232 lata temu twórcy Konstytucji 3 Maja. – Dlaczego te jedenaście stron czerpanego papieru, zapisanego kaligraficznym pismem, jest dla nas tak ważnych? Dlaczego traktujemy ten tekst niemal jak relikwię? – mówiła Maria Gubała, starosta powiatu gorlickiego. – Konstytucja 3 Maja mająca być lekarstwem na trawiące wówczas Polskę choroby, tak naprawdę stała się jej testamentem. Testamentem Narodu na temat wolności i sprawiedliwości, źródłem nadziei i inspiracji na następne pokolenia – mówiła

W gorlickich uroczystościach uczestniczył m.in. prezes Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jan Dziura Bartkiewicz z liczną reprezentacją krakowskich braci kurkowych, wśród których byli m.in. Jerzy Gałczyński, Andrzej Zborowski, Zdzisław Zimny, Władysław Przybylski, Wojciech Zborowski. Tarnowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali m.in. prezes Paweł Krywański, jego zastępca Roman Korczak, król kurkowy Stanisław Barnaś z marszałkami Grzegorzem Mądlem i Piotrem Sumarą oraz bracia: Jerzy Gajdosz, Krzysztof Kowalski, Jan Błaszkiewicz, Piotr Ostafil, Bogusław Świtek i Jan Bylica.
Nowością w brackim towarzystwie okręgowym była oficjalna reprezentacja nowego Bractwa w strukturach Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Jest to Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach. Bractwo to zostało zarejestrowane w KRS w 2018 roku, a w struktury Zjednoczenia zostało przyjęte podczas ostatniego XVI Kongresu w Pszczynie. Bractwo kontynuuje tradycje cechów ciężkowickich, które w inwentarzach miały broń białą, prochową, bębny i chorągwie. Miały też obowiązek obrony wałów i palisady miejskiej, a także obrony granicznego powiatu bieckiego. Reprezentacja z Ciężkowic wystąpiła w mocnej reprezentacji z królem kurkowym Wiesławem Szurą, marszałkami Łukaszem Kossackim Lytwynem i Zbigniewem Szurą, był też starszy Bractwa Kurkowego Jakub Wrona i podskarbi Piotr Drebot.
Król kurkowy Jerzy Gubała z marszałkami Andrzejem Jaklińskim i Józefem Ziębą zaprosili uczestników intronizacji na biesiadę. Jadła i napitków było dużo, ale powszechny podziw wzbudził wielopiętrowy tort, zawierający całą symbolikę Bractw Kurkowych.