Kapituła Nagrody zdecydowała o uhonorowaniu prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Nagrodą im. Józefa Dietla. Jej celem jest uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa od 2023 roku. Sprawuje swoją kadencję piątą kadencję. Jest profesorem zwyczajnym, historykiem doktryn politycznych i prawnych. Jest autorem licznych opracowań naukowych, w tym 15 monografii. W latach 2001-2011 był sędzią Trybunału Stanu. Jest Bratem Honorowym krakowskiego Bractwa Kurkowego.
Laureatami Nagrody w jej poprzednich edycjach byli: 2022 – Kazimierz Barczyk, 2021 – prof. Jacek Purchla, 2015 – prof. Andrzej Zoll, 2014 – Agata Wilam, 2013 – Jolanta Stokłosa, 2012 – śp. prof. Franciszek Ziejka, 2011 – ks. Andrzej Augustyński, 2010 – Anna Dymna, 2009 – Bartosz Szydłowski, 2008 – dr Krzysztof Pawłowski.

Kapituła Nagrody przyznała również honorowe nagrody, w trzech kategoriach:

– organizacja pozarządowa – Małopolska Organizacja Turystyczna
– firma – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
– instytucja – Archiwum Narodowe w Krakowie