W czasie tego spotkania w poczet kandydatów przyjęty został Jan Lubomirski Lanckoroński. Książę Jan Lubomirski Lanckoroński z ogromnym sentymentem wspominał swoje kontakty z Bractwem. Warto przypomnieć, że ojciec księcia, Stanisław Lubomirski, jest wieloletnim członkiem naszego Towarzystwa Strzeleckiego.