Na Strzelnicy Pasternik 16 lutego odbył się egzamin na patent strzelecki. Brat Jerzy Mikulik przystąpił do niego z wynikiem pozytywnym i otrzymał patent strzelecki w dyscyplinach:

-pistolet

-karabin

-strzelba gładkolufowa

Gratulujemy !!!