Jan Grzegorz Pacut, król kurkowy AD 2022 „Solidny” z podskarbim Krzysztofem Matzką i rzecznikiem prasowym Bractwa Marianem Satałą złożyli przedświąteczną wizytę wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Durek, doradca wojewody małopolskiego.

Wojewoda Łukasz Kmita z zainteresowaniem wysłuchał informacji o działaniach krakowskiego Bractwa Kurkowego, w tym o zaangażowaniu w pomoc Ukrainie. Wskazał kierunek działań w sprawie budowy strzelnicy brackiej. Z zainteresowaniem przyjął zaproszenie do udziału w charytatywnym balu królewskim krakowskiego Bractwa Kurkowego, który odbędzie się 14 stycznia 2023 roku w kopalni soli w Wieliczce. Z serdecznością wspomniał wizytę u kapelana seniora Bractwa ks. inf. Jerzego Bryły.

Król kurkowy Jan Grzegorz Pacut wręczył wojewodzie Łukaszowi Kmicie swój medal królewski.