W kontuszach przyszli: król kurkowy Reginald Sas Jaworski, marszałkowie Krzysztof Kosek, Tomasz Cichoń, oraz bracia: Adam Rajpold, Zbigniew Szota, Paweł Kubas, Marian Demel, Bartłomiej Szczoczarz, Jan Szuro, Damian Kazaniecki z dwoma córkami i synem. Po raz 41 kwestował także Aleksander Łodzia Kobyliński – Makino i zawsze uśmiechnięta Anna Dymna.
Król kurkowy Reginald Sas Jaworski z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem zapalili znicze na grobach osób szczególnie ważnych dla Bractwa Kurkowego. Odwiedzili m.in. groby: marszałka Jarosława Marchwickiego, królów kurkowych Leona i Ludwika Zieleniewskich, Józefa Louisa, Tadeusza Kozłowskiego, ułanów spod Rokitnej, Brata Honorowego, gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, Braci Honorowych: ojca gen. bryg. Adama Studzińskiego i wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza oraz prezesa Bractwa Kurkowego Wincentego Bogdanowskiego. Przy grobie Tadeusza Kozłowskiego rozmawiali z bratankiem zmarłego króla kurkowego Kazimierzem Kozłowskim, a w Alei Zasłużonych wymienili pozdrowienia z wdową po wojewodzie Tadeuszu Piekarzu – Haliną.
Wieczorem znaki pamięci zostawiliśmy na grobach naszych braci spoczywających na Salwatorze. Grobowce dwóch z nich ozdobione są zdjęciami w kontuszach tj. króla kurkowego Eugeniusza Kawalskiego i króla Okręgu Krakowskiego Stanisława Kapuścińskiego. Na kilku innych grobach przy nazwiskach jest napis, że spoczywa tu król kurkowy, tak jest m.in. na grobach: Zdzisława Maja, Stanisława Lelka, Józefa Turbasy. Byliśmy na grobach Braci Honorowych m.in. generała Bronisława Kwiatkowskiego i prof. Franciszka Ziejki.