9 września w siedzibie krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, przy ul. Basztowej 20 odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, będące podsumowaniem badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego, połączone z galą wręczenia nagród Grossi Cracovienses. W uroczystości uczestniczyło blisko 20 braci kurkowych ze starszym Bractwa Kurkowego Zdzisławem Grzelka oraz królem kurkowym Janem Grzegorzem Pacutem i marszałkami Piotrem Pateckim i Maciejem Żółcińskim.

Badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego obejmowały rynek mieszkaniowy i nieruchomości komercyjnych. Opracowane wyniki badań po ich zakończeniu przekazywane są w formie streszczenia uczestnikom, a w pełnej formie są publikowane na stronie internetowej NBP. Przedsiębiorcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolekcjonerskie monety.Gościem specjalnym tegorocznego wydarzenia był Paweł Mucha, Członek Zarządu NBP, który, wspólnie z Dyrektor Krakowskiego Oddziału NBP Katarzyną Basiak – Gałą, uhonorował laureatów, których wybrano spośród wyróżniających się instytucji i osób, odgrywających istotną rolę w regionie i w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Była to druga edycja wręczenia nagród Grossi Cracovienses w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP, miejsca edukacji ekonomicznej, propagującej historię pieniądza na przestrzeni wieków, w kontekście przemian społeczno – kulturowych i rozwoju polskiej gospodarki.

Krakowski Salon jest nie tylko jednostką edukacyjną, ale też miejscem, gdzie odbywają się konferencje i spotkania osób z różnych środowisk społecznych i kulturalnych, jest więc ważną areną wymiany myśli na mapie Krakowa. Nazwa nagrody Grossi Cracovienses odnosi się do grosza krakowskiego króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370), który był elementem przeprowadzonej przez niego reformy monetarnej. Miała ona zjednoczyć państwo i ujednolicić system monetarny, ponieważ w obiegu nadal znajdowały się monety wybijane przez poprzednich polskich władców. Moneta była wybita około 1360 roku i wzorowana na groszu praskim, głównej monecie obiegowej ówczesnej Polski. Stanowiła ekwiwalent 16 małych denarów, a jej waga wynosiła 3,27 g czystego srebra. Pozyskiwano go ze złomu jubilerskiego, czyli przetapianych klejnotów i innych srebrnych przedmiotów, ponieważ w przeciwieństwie do Czech, w Polsce nie było kopalni srebra, która zapewniłaby odpowiednią ilość drogocennego kruszcu.Statuetka ma kształt wieńca wawrzynu, który nawiązuje do płaskorzeźby umieszczonej nad wejściem do budynku krakowskiego oddziału NBP od ul. Basztowej. Motyw wieńca, zwanego też laurem był stosowany w architekturze od czasów starożytności. Wieńczył też głowy dawnych sportowców, poetów i wybitnych osobowości, stając się miarą sukcesu.

W gronie laureatów znalazło się nasze Bractwo Kurkowe. Oto uzasadnienie:

Kategoria Stowarzyszenia

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji strzeleckich związanych z obronnością miasta. Członkiem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie był Jan Paweł II, a wśród braci honorowych znajdują się m.in. prezydent USA George W. Bush, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banu Polskiego. Nagroda Grossi Cracovienses to podziękowanie za szczególny wkład Towarzystwa Strzeleckiego w kulturalny rozwój Krakowa i podtrzymywanie wielowiekowych tradycji cechowych, kształtowanie wartości patriotycznych wśród społeczeństwa, jak również za bieżącą współpracę z Oddziałem Okręgowym NBP w Krakowie, której efektem jest uświetnianie wydarzeń, wystaw i konferencji organizowanych w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP. Krakowskie Bractwo Kurkowe zostało uhonorowane najwyższym miejskim odznaczeniem − złotym medalem Cracoviae Merenti oraz papieskim medalem Pro Eccelsia et Pontifice.Król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami Piotrem Pateckim i Maciejem Żółcińskim uhonorowali dyrektor Oddziału Okręgowego w Krakowie Katarzynę Basiak-Gałę medalem królewskim.

Spotkanie uświetnił koncert Andrzej Sikorowskiego, wybitnego krakowskiego artysty i piosenkarza.