Poznaliśmy się stosunkowo niedawno, bo 4 marca 2022 r. czyli tuż już po napaści Rosji na Ukrainę. To był okres bardzo trudny dla zaskoczonych wojną Ukraińców, ale i dla nas Polaków i dla całej wielkiej europejskiej rodziny braci kurkowych. Jurij Zakal zwrócił się do nas o pomoc dla pacjentów jego szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie. Z małej placówki typu naszego szpitala im. Babińskiego w Kobierzynie – Kulparków nagle stał się centralnym miejscem pomocy dla prawie całej Ukrainy. Z dnia na dzień wzrosła ilość pacjentów, przy całkowitym braku i lekarzy i środków medycznych. Pomoc przyszła szybko, z Polski, z Niemiec, z innych krajów. Pośredniczyliśmy w przekazywaniu darów. Spotykaliśmy się osobiście w Krakowie, Pszczynie, a także w Deinze podczas XX Spotkań Strzelców Historycznych. Żałuję, że odkładaliśmy w czasie wizytę na Ukrainie, w jego szpitalu w Kulparkowie, że nie pojechaliśmy do niego, że czekaliśmy na poprawę jego stanu zdrowia. Na tej ziemi już się nie spotkamy, ale Jurij Zakal pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny przyjaciel, opiekun chorych psychicznie, lekarz kochający swój zawód, kochający swoich podopiecznych, walczący o poprawę ich dobrobytu.

Informuję, że msza święta żałobna odbędzie się w niedzielę 3 września br o godz. 10 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Szanowni Bracia, proszę o liczny udział w tej uroczystości, obowiązują marynarki klubowe.

Zdzisław Grzelka
Starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie

• Dr Jurij Zakał – wiceprzewodniczący Towarzystwa Psychiatrów Ukrainy, dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Kulparkowie, koordynator opieki psychiatrycznej dla regionu Lwowa;