Tuchola – nowi rycerze zakonu św. Sebastiana

Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu tegorocznych imprez strzeleckich były Europejskie Spotkania Bractw Kurkowych w Tucholi, zorganizowane w dniach 24–26 sierpnia przez Europejskie Stowarzyszenie Strzelców Historycznych (EGS), organizację integrującą bractwa kurkowe na Starym Kontynencie, które zrzesza ok. 6 mln członków. W spotkaniach, których gospodarzem była Tuchola, uczestniczyły delegacje z wielu krajów m.in. Belgii, Holandii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Ukrainy, Czech oraz Polski. Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowała ekipa królewsko-marszałkowska z królem kurkowym Kazimierzem Lorancem „Podhalańczykiem” i marszałkami Józefem Durbasem i Władysławem Kufrejem oraz ceremoniarzem Zdzisławem Grzelką. W imprezie uczestniczyło, aż siedmiu b. królów kurkowych.
Europejskie Spotkania Bractw Strzeleckich zainaugurowało Prezydium EGS z udziałem przewodniczącego EGS księcia Louisa de Merode oraz wielkiego mistrza zakonu św. Sebastiana arcyksięcia Karola von Habsbburga-Lotaryńskiego. Podczas obrad krakowska delegacja otrzymała kolejny czek na kwotę 3,3 tys. euro, będący kolejnym darem europejskich organizacji strzeleckich na rzecz budowy Centrum „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Oficjalna inauguracja spotkań odbyła się po popołudniu – bezpośrednio po uroczystej mszy św. w katedrze tucholskiej, odprawionej przez biskupa diecezji Hertogenbosch ks. dr. Antoniusa Lambertha Marię Hurkmansa, w trakcie której odbyła się uroczystość pasowania przez arcyksięcia Karola Habsburga rycerzy Zakonu św. Sebastiana. Godności tej dostąpili krakowscy bracia, b. królowie kurkowi w latach minionych: Stanisław Dyrda „Unijny”, Tadeusz Trzaska „Michałowiczanin”, Tadeusz Ryś „Niezłomny” i Piotr Skalski „Podolanin”.

W uroczystościach, które odbyły się w Tucholi, uczestniczyli przedstawiciele polskiej generalicji – dowódca operacyjny sił zbrojnych RP gen. broni Edward Gruszka oraz dowódca wojsk lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, którzy są honorowymi braćmi krakowskiego Bractwa Kurkowego.

Tekst i fot.: Janusz Michalczak