W siedzibie Bractwa Kurkowego przy ul. Topolowej 3 w Krakowie, w piątek 28 października obradowała pierwsza w kadencji króla kurkowego Jana Grzegorza Pacuta “Solidnego” Rada Królewska.

Król kurkowy Grzegorz Pacut złożył sprawozdanie ze swojej blisko półrocznej działalności. Każdemu z obecnych królów wręczył pamiątkową statuetkę “Guz Oracewicza”.
Rada Królewska wystosowała dwa wniski do Rady Straszych krakowskiego Bractwa Kurkowego. Pierwszy to zobowiązanie do uporządkowania sytuacji z wpisami do ksiąg królewskich, drugi to dopilnowanie właściwych formatów portretów królewskich.
Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie, każdemu z jego uczestników, przez króla kurkowego AD 2004 Stanisława Dyrdę “Unijnego” wielkiego albumu pt. “Dotknąłem ziemskiej ojczyzny Jezusa”.