W piątek, 29.10. br., na kilka dni przed Świętem Zmarłych, jak co roku odwiedziliśmy groby, tych, którzy odeszli już z świata żywych. Zapaliliśmy znicze i zostawiliśmy na grobach żałobne chorągiewki. W akcji uczestniczyli bracia: Rafał Wolfram i Marian Satała.

Pielgrzymkę po cmentarzach rozpoczęliśmy od Salwatora, na którym spoczywa wielu braci kurkowych, w tym królów, prezesów, członków honorowych. Marsz zaczęliśmy od grobu brata honorowego, generała Bronisława Kwiatkowskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku. Byliśmy u ks. bp. Albina Małysiaka- brata honorowego oraz Franciszka Ziejki, też brata honorowego. Potem zapaliliśmy znicze królowi Józefowi Turbasie i przeszliśmy do grobowca rodziny Majów. Tu spoczywa nasz król i przezes Zdzisław Maj, w pobliżu jest grób brata Janusza Gawora, w kolejnej alejce spoczywają król kurkowy Stanisław Lelek, brat Andrzej Gołda i brat Władysław Selwa, król kurkowy Eugenisz Kowalski i brat Stanisław Kapuściński – król Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych.

Potem pojechaliśmy na Cementarz Podgórski, do króla kurkowego Mariana Łodziiego, króla i prezesa Bolesława Bolechały, króla Józefa Bobuli i króla Zygmunta Skwarczyńskiego.

Na cmentarzu w Bieżanowie pochowanyjest król kurkowy Aleksander Nowak.

Najwięcej grobów brackich jest na Rakowicach. Poszliśmy na groby: marszałka Jarosława Marchwickiego, króla Ludwika Zieleniewskiego, królakurkowego Leona Zieleniewskiego, króla kurkowego Chrystiana Hausslera, królów kurkowych: Józefa Louisa, Tadeusza Kozłowskiego, Adolfa Pollera, Tadeusza Polaczka-Korneckiego, Jana Kantego Federowicza, królów kurkowych Jana Gwalberta Osemusa i Antoniego Oremusa, brata honorowego, ojca Adama Studzińskiego, brata honorowego Tadeusza Piekarza, brata honorowego gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, króla kurkowego Leona Grzybka, wiceprezesa Stanisława Rowińskiego, króla kurkowego Feliksa Adamskiego. Zapaliliśmy światło także na grobie króla kurkowego Kazimierza Ostrowskiego i przy grobowcu ułanów spod Rokitnej, których ciała ekshumowano dzięki staraniom mec. Ostrowskiego i Bractwa Kurkowego.

Na cmentarzu w Batowicach nawiedziliśmy miejsce wiecznego spoczynku brata Michała Waszkiewicza oraz brata redaktora Janusza Michalczaka.

Podczas wtorkowej kwesty na Rakowicach, król kurkowy w asyście marszałków zapali światło m.in. na grobie Wincentego Bogdanowskiego, odnowiciela krakowskiego Bractwa Kurkowego po II wojnie światowej.