W ostatnim ziemskim pożegnaniu śp.Marii Marianny Pateckiej uczestniczyła liczna reprezentacja Bractwa Kurkowego z królem kurkowym Janem Grzegorzem Pacutem, marszałkami Maciejem Żółcińskim i Markiem Trzaską.
Maria Marianna Patecka urodziła się dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Jej dzieciństwo przypadło na okres strasznej niemieckiej okupacji. Potem, jak wspomina marszałek Piotr Patecki, chciała zdobyć wykształcenie. Ukończyła Technikum Kolejowe. Urodziła i wychowała trzech synów, pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu blacharstwa samochodowego. Była bardzo zaangażowana w działalności społecznej i patriotycznej. Powszechnie lubiana i szanowana.
Kapelan Bractwa Kurkowego ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, który z powodu obowiązków w Uniwersytecie św. Jana Pawła II nie mógł osobiście uczestniczyć w pogrzebie, skierował do rodziny Pateckich list, w którym zapewnia o modlitwie w intencji śp. Marii Marianny.