Król kurkowy AD 2023 REGINALD Sas Jaworski z marszałkami Tomaszem Cichoniem i Dariuszem Kaczmarczykiem a także z braćmi Grzegorzem Adamskim i Jackiem Czepczykiem oraz Kazimierzem Lorancem uczestniczyli w 24. Inauguracji Roku Akademickiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydarzeniem było wręczenie tytułu doktora honoris causa prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i wykład laureata. Jak zawsze początek roku nauki obwieściła bracka armata.