Jutro tj., 6 sierpnia, z krakowskich Oleandrów wyruszy LVII (już 42. raz po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W tym roku wydarzenie pod hasłem „Bez 6 sierpnia 1914 r., nie byłoby 11 listopada 1918 r.” odbędzie się w 85. rocznicę zakończenia sypania kopca Józefa Piłsudskiego.
6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (42 lata po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Dziś, o godz. 16 rozpoczął się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą, spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który powstał w tym miejscu z inicjatywy i wsparciu finansowym krakowskiego Bractwa Kurowego w roku 2008, w 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Z powodu odbywającego się dziś finału wyścigu kolarskiego Tour de Pologne nastapiły małe komlikacje w dotarciu na miejsce uroczystości wielu uczestników. Wszystko skończyło się jednak dobrze, przedstawiciele Bractwa Kurkowego: podstarszy Marek Zuski, ceremoniarz Janusz Wójcik, chorąży Krystian Grzybek i farynarz Grzegorz Adamski złożyli kwiaty przy pomniku. Po nich podchodziły delegacje Instytutu Pamięci Narodowej, Związku Piłsudczyków i władz Krakowa z sekretarzem Miasta Krakowa Antonim Fryczkiem. Na zakończenie tej części uroczystości Bractwo Kurkowe wykonało salut armatni.

Marsz z kompanią honorową Wojska Polskiego w asyście orkiestry wojskowej z Bytomia przeszedł ulicami Piłsudskiego, Podwale, św. Anny na Rynek Główny, Grodzką na Wawel, gdzie o godz. 17 odbył się apel w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów – uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009. W Katedrze Wawelskiej odprawiona została msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy.

Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19 rozpocznie się 81. Krakowska Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki.

O godz. 20.30 odbędzie się uroczysty capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

W sobotę, 6 sierpnia, o godz. 7.00, uczestnicy marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów na cmentarz Rakowicki, gdzie o godz. 8.00 odbędzie się apel pamięci przy Kwaterze Legionowej, podczas którego zostaną złożone kwiaty na mogiłach legionistów.

O godz. 9.45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

W dniach 6-12 sierpnia uczestnicy marszu przejdą na trasie Kraków-Kielce.

Tegoroczny Marsz pod hasłem odbywa się pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Komendantem marszu jest Dionizy Krawczyński. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski znalazł się w Komitecie Honorowym tegorocznej Kadrówki, znajdują się w nim także Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; oraz włodarze samorządów terytorialnych, przez które przechodzą uczestnicy Marszu.