Rycerski Zakon św. Sebastiana zrzesza w Polsce 38 osób. Jest wśród nich 10 krakowian – ks. infułat Jerzy Bryła, prof. Czesław Dźwigaj, starszy bractwa inż. Leszek Gołda, brat Jacek Kofin, honorowy prezes bractwa inż. Zdzisław Maj, płk w st. spoczynku Andrzej Turowicz, Krzysztof Gołda, Henryk Kuśnierz, Zdzisław Grzelka i Krzysztof Janarek należących do Krakowskiego Bractwa Kurkowego.

20 stycznia 2007 roku mszę świętą ku czci patrona zakonu odprawił w kościele Najświętszego Salwatora ks. inf. Jerzy Bryła. W kazaniu mówił o tym najbardziej znanym z obrazów świętym, który pochodził z Mediolanu i był oficerem w gwardii cesarza Dioklecjana. Po ujawnieniu, że jest chrześcijaninem, cesarz skazał go na śmierć. Usiłowano go zabić strzałami z łuków, jednak ocalał. Zatłuczono go dopiero pałkami. Świętego Sebastiana za swojego patrona obrały m.in. bractwa obronne, w tym Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych (EGS).

W mszy świętej uczestniczyli członkowie Zakonu Rycerskiego św. Sebastiana komturii V, obejmującej zasięgiem kraje Europy Środkowo– Wschodniej. Zakon jest wspólnotą chrześcijańską, realizuje wyłącznie cele dobroczynne i kościelne. W intencji zakonu odprawiane są rocznie dwie msze, jedna z nich 20 stycznia.