22 i 23 września 2022 r., na zaproszenie dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej płk. Michała Strzeleckiego reprezentacja Bractwa Kurkowego uczestniczyła w święcie Brygady..

22 odbył się uroczysty capstrzyk w siedzibie dowództwa 6 BPD przy ul. Wrocławskiej. Odczytano Apel Poległych, kompania oddała salwę honorową, złożono kwiaty pod pomnikiem patrona jednostki gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, który w czasie II wojny światowej dowodził 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową, wodzącą w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 21 września 1944 r. polscy spadochroniarze zostali zrzuceni w rejonie holenderskiej miejscowości Driel i wzięli udział w największej alianckiej operacji powietrznodesantowej o kryptonimie Market-Garden.

Spotkanie zakończył spektakularny mapping wyświetlony na fasadzie budynku. W tej uroczystości uczestniczyli: starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka, król kurkowy AD 2015 Jan Dziura-Bartkiewicz, podskarbi Krzysztof Matzka oraz rzecznik prasowy Bractwa Marian Satała

W piątek 23 września, drugi dzień obchodów święta jednostki połączony był z piknikiem spadochronowym w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Bractwo Kurkowe reprezentowali: król kurkowy AD 2015 Jan Dziura-Bartkiewicz oraz bracia Zbigniew Szota i Marian Satała.