14 października to w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Powszechnie znany też jako Dzień Nauczyciela, jest okazją do wyrażenia wdzięczności pedagogom, którzy prowadzili i prowadzą dzieci i młodzież przez całą ścieżkę edukacji. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie noszącej imię Bractwa Kurkowego, w Dniu Edukacji Narodowej, 14 października 2022 r. pierwszoklasiści mieli wielkie święto. Złożyli uroczyste ślubowanie. W tej szkole kształcącej prawie 700 uczniów, aż 100 to pierwszoklasiści.

Z-ca dyrektora szkoły Agnieszka Kaniecka, z gronem pedagogicznym oraz rodzicami serdecznie witała przybyłych na ślubowanie klas pierwszych braci kurkowych, króla kurkowego Jana Grzegorza Pacuta, marszałków Macieja Żółcińskiego i Marka Trzaskę, farynarza Grzegorza Adamskiego i szczególnie mile witanego absolwenta tej szkoły sprzed wielu lat – podstaszego Marka Zuskiego. Bracia kurkowi jak zwykle przyszli ze słodyczami dla najmłodszych uczniów.

Dla nauczycieli serdeczności z okazji święta.