W zasypanym śniegu Krakowie odbyło się doroczne Święto Kupca. Była msza święta w kościele św. Barbary, poświęcenie nowego sztandaru, przemarsz orszaku wokół Rynku Głównego, orędzie kupieckie prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, odznaczenia w magistracie krakowskim, pasowanie na kupców i tradycyjne śniadanie kupieckie.

Bractwo Kurkowe reprezentowane było przez króla Jana Grzegorza Pacuta z marszałkami Piotrem Pateckim i Janem Księżykiem. Był starszy Bractwa Zdzisław Grzelka i ceremoniarz Janusz Wójcik oraz poczet sztandarowy z chorążym Krystianem Grzybkiem w asyście Krzysztofa Karbowskiego i Andrzeja Zborowskiego.

Król kurkowy Jan Grzegorz Pacut uhonorował Wiesława Jopka, prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Rafała Komarewicza, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Janusza Kowlskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości medalami królewskimi.