Reprezentacja krakowskiego Bractwa Kurkowego ze starszym Zdzisławem Grzelką, królem kurkowym AD 2022 Janem Grzegorzem Pacutem “Solidnym”, marszałkiem Maciejem Żółcińskim i Krzysztofem Wójcikiem – królem kurkwym z roku 2010 “Rozważnym”, Lechem Sobieszkiem – podstarszym ds. inwestycyjnych oraz Marianem Satałą – rzecznikiem prasowym uczestniczyła w święcie braci z Tarnowskich Gór.

Bractwo Kurkowe w Tranowskich Górach powstało w 1780 roku i istniało nieprzerwanie do 1939 roku, a swoją działalność wznowiło w 1997 roku. Podobnie jak w Krakowie, gdzie większość pamiątek po historycznym bractwie oglądać można w Muzeum Krakowa, Oddział Celestat tak w Tarnowskich górach pamiątki po tamtejszym bractwie przechowywane są w Muzeum w Tarnowskich Górach.

Zasadniczą część kolekcji stanowią obiekty przekazane placówce w 1962 roku przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, co było konsekwencją zakończonej kilka lat wcześniej likwidacji majątku brackiego. W grupie tej znajduje się m.in. siedem pucharów i jeden kubek. Szczególnie wartościowy jest ostatni ze wspomnianych eksponatów wykonany w 1807 roku we Wrocławiu przez Christiana Gottlieba Schneidera na pamiątkę zawarcia pokoju w Tylży. Cenne są dwa inne puchary darowane organizacji przez jej protektorów na jubileusz 100 i 150-lecia, z wygrawerowanymi nazwiskami królów z lat 1880-1936. Pierwszy z nich ufundował w 1880 roku Guidotto hrabia Henckel von Donnersmarck (1830 – 1916; od 1901 roku książę), drugi – w 1930 roku jego syn Guidotto hrabia Henckel książę von Donnersmarck (1888 – 1959). Szczególną wartość ma także kielich darowany towarzystwu przez współzałożyciela miasta Katowice – Friedricha Wilhelma Grundmanna (1804-1887) i tarnogórskiego proboszcza ewangelickiego ks. dr. Carla Christiana Webera (1806- 1890) z okazji ich 50-lecia przynależności do związku (1883 roku). Pozostałe puchary to: dar miasta na 100-lecie organizacji oraz wywalczone w turniejach Górnośląskiego Związku Strzeleckiego (Oberschlesischer Schützenbund) w 1904 i 1909 roku oraz Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z 1932 roku.

W zbiorach Muzeum zachowały się również tarcze pamiątkowe na jubileusze 100 i 150-lecia związku. Cenne są także tarcze żałobne z początków dziewiętnastego stulecia, które podczas ceremonii pogrzebowej zmarłego członka organizacji składano na jego trumnie. Zachowały się świadectwa potwierdzające wykorzystywanie ich w ten sposób, jeszcze w latach 30. XX wieku.

W okresie ponad stupięćdziesięcioletniej działalności Bractwo używało sztandarów, a ostatni z nich został wykonany w okresie międzywojennym. Pomimo faktu, że w latach 1780 – 1939 udokumentowano istnienie czterech weksyliów towarzystwa, to nie zachowało się żadne z nich. Szczególną wartość mają więc pamiątki związane ze sztandarami organizacji znajdujące się w zbiorach Muzeum. Najcenniejszą z nich jest wykonana w srebrze głowica, ufundowaną w 1813 roku przez Królewski Górnośląski Urząd Górniczy, którego siedziba znajdowała się w Tarnowskich Górach. Równie cenną jest odznaka w kształcie krzyża maltańskiego wykonana na pamiątkę poświęcenia sztandaru w 1928 roku, przez znanego bydgoskiego medaliera z okresu międzywojennego – Pawła Kindera.

Najwięcej zabytków ruchomych po organizacji to medale i odznaki brackie. Wśród nich należy przede wszystkim wspomnieć o: przechodnich trofeach rycerzy/marszałków (przełom XIX/XX w.), legatach – czyli nagrodach fundowanych na zawody strzeleckie, z okazji jubileuszu 400-lecia miasta (1926 rok) i 150-lecie Bractwa (1930 rok). Kolekcję uzupełniają nielicznie zachowane elementy munduru brackiego oraz fotografie.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach reaktywowało swoją działalność w 1997 roku z inicjatywy środowisk kupców, rzemieślników i przedsiębiorców. Działalność odrodzonego w 1997 roku Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach zaowocowało przede wszystkim oddaniem do użytku nowoczesnej strzelnicy, która obecnie jest jedynym na Śląsku krytym obiektem tego typu o pięćdziesięciometrowej osi strzeleckiej. Organizacja przyczynia się do promocji miasta i powiatu, wspiera wiele przedsięwzięć charytatywnych i kulturalnych, ale przede wszystkim dba o zachowanie pamięci o dawnym tarnogórskim Bractwie Strzeleckim.

3 września 2022 r. odbył się doroczny turniej o tytuł króla kurkowego naszego bractwa. Najlepszym strzelcem okazał się Sylwester Dubas. Jego pierwszym marszałkiem został Władysław Batoryna, natomiast drugim – Rafał Gomułka. Proklamacja odbyła się 10 września 2022 r. podczas oficjalnego otwarcia Turnieju Strzeleckiego z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków i 25-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

W bieżącym roku dobiegła końca kadencja władz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Na zwołanym 1 września 2022 r. Walnym Zebraniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Na najważniejsze stanowisko prezesa/hetmana wybrano Sylwestra Dubasa. Ponadto w Zarządzie znaleźli się: Krzysztof Gwoźdź (I wiceprezes/kasztelan), Czesław Jata (II wiceprezes/mistrz kapituły Krzyża Honorowego), Leonard Woźnica (skarbnik/strażnik skarbu), Krzysztof Koszowski (sekretarz/strażnik pergaminu), Zbigniew Fryc (strażnik broni, strzelmistrz), Grzegorz Gawinek (mistrz ceremoniału). Podczas zebrania wyłoniono także członków Komisji Rewizyjnej (Zdzisław Kromkowski, Aleksander Grabowski, Janusz Szroeter) i Sądu Koleżeńskiego (Andrzej Janicki, Krzysztof Szewczenko i Grzegorz Kotwicki).

W uznaniu zasług i wieloletniej nieocenionej pracy na rzecz organizacji, dotychczasowemu hetmanowi Andrzejowi Janickiemu, pełniącemu tę funkcję w latach 1998–2022, przez aklamację jednogłośnie przyznano tytuł prezesa honorowego.

W sobotę 10 września 2022 roku bracia z Krakowa uczestniczyli w uroczystościach związanych z 25-leciu reaktywacji Bractwa Kurkowego oraz intronozacji nowego króla. Wśród wielu gości w Tarnowskich Górach pojawili się m.in. wiceprezydent EGS (Europejskiej Współnoty Strzelców Historycznych) Andrzej Wegner i wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Zdzisław Grzelka.Miejscowe władze reprezentował burmistrz Arkadiusz Czech. Kilkunastu braci kurkowych z Tarnowskich Gór zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami brackimi: Orderami Zasługi w różnych stopniach w tym komandoriami i Gwiazdami do Komandorii.

Ustępujący hetman Andrzej Janicki oraz nowowybrany hetman Sylewster Dobas otrzymali sporo upominków, dyplomów, gratulacji. W święcie bractwa uczestniczyły reprezentacja wielu bractw z Okręgu Śląskiego z prezesem Romanem Ptakiem.

Krakowski król kurkowy Jan Grzegorz Pacut z marszałkami Maciejem Żółcińskim i Krzysztofem Wójcikiem uhonorowali króla kurkowego Sylwestra Dobasa medalem królewskim.

Święto Bractwa Kurkowego w Tarnowskich Górach wpisało się w tegoroczne obchody Dni Gwarków. W niedziele, w ostatni dzień Gwarków największe emocje jak zawsze towarzyszyły tradycyjnyemu pochodowi gwarkowskiemu. Były nowe postaci historyczne, nowa Marysieńka. Pochód przeszedł ulicami: Opatowicką, Opolską, Sobieskiego, Piłsudskiego – do pl. Wolności. Część historyczna była bogatsza o 30 postaci, nowych lub takich, które kiedyś pojawiały się w pochodzie, jednak później o nich zapomniano.

Wśród nowych postaci znalazły się m.in. fundator herbu Tarnowskich Gór Jerzy Fryderyk Hohenzollern, XIX-wieczny burmistrz Anton Klausa i jego żona Paulina, członkowie słynnego niegdyś Bractwa św. Barbary, jezuici i pielgrzymi.