15 września 2022 r. odbyło się Walne gromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano brata mec. Tomasza Nowaka.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały, m,in. w sprawach udzielenia absolutorium organom bractwa za 2021 rok. Przypomnijmy, że na skutek zmiany włądz brackich we wrzesniu 2021 roku zachodziła konieczność udzielenia absolutorium władzom urzędującym do 15 września 2021 r. oraz tym którzy objęli funkcję po 15 wrzesnia 2021. Zgromadzenie ustaliło również wysokość składek i wpisowego obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Na początku zgromadzeni uczestniczyli w odsłonięciu popiersia brata Adama Rajpoldy, króla kurkowego w latach 2019-2021. To na skutek pandemii covid-19 jego kadencja, oraz marszałków Dariusza Kaczmarczyka i Rafała Kowala trwała nie jeden rok ale aż trzy lata.

Dla członków Bractwa legitymujących się długoletnim stażem przygotowano specjalne dyplomy. Zasłużyli na nie:

Aleksander Adamski – 50 lat
Andrzej Zamarski – 45 lat
Jan Okoński – 45 lat
Kazimierz Łodziński – 40 lat
Krzysztof Gołda – 36 lat
Leszek Gołda – 36 lat
Kazimierz Jarosz – 36 lat
Jan Kowal – 36 lat
Jerzy Turbasa – 35 lat
Ryszard Turbasa – 35 lat
Tadeusz Trzaska – 35 lat
Leszek Wyżga – 35 lat

Za 30 lat w Bractwie:

Krzysztof Dybel
Zbigniew Wolfram
Henryk Kuśnierz
Andrzej Pawlica
Jerzy Czyżycki
Antoni Dziatkowiak
Stanisław Lubomirski
Zdzisław Grzelka

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze było także okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrny Krzyż Bracki trafił do: Eugenisza Pilcha, Piotra Chojnackiego i Łukasza Chojnackiego, a brązowy do Tomasza Nowaka i Krzysztofa Koska. Prezes Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jan Dziura-Bartkiewicz za pomoc Ukrainie odznaczył złotym medalem Okregu Krakowskiego Andrzeja Hawranka, a brązowym Grzegorza Adamskiego.