W Pszczynie powiększyło się grono rycerzy V Komandorii Rycerstwa Św. Sebastiana. W dniach 4-5 listopada 2022 r. odbył się tu IX Zjazd Komandorii, w którym uczestniczyło ok. 130 przedstawicieli bractw kurkowych w Polski, Chorwacji, Czech, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Francji, Belgii i Holandii.

Krakowskie Bractwo Kurkowe reprezentowane było przez starszego: Zdzisława Grzelką, króla kurkowego AD 2017 Piotra M. Mikosza “Europejczyka” z marszałkami Ryszardem Maślanką i Wiesławem Flejtuchem, królem kurkowym AD 2005 Piotrem Skalskim “Podolaniniem”, królem kurkowym AD 2015, prezesem Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych Janem Dziurą Bartkiewiczem, Markiem Zuskim, Januszem Wójcikiem, Zdzisławem Zimnym, Marianem Satałą, Markiem Długoszem, ojcem Leonem Pokorskim (OFM) oraz księdzem inf. Dariuszem Rasiem, kapelanem krakowskiego bratwa.

Przed południem kilkudziesięciu braci kurkowych przedefilowało przez ulice Pszczyny do ratusza mieszczącego się przy rynku. Tu mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących wykładów. Prof. Marian Małecki przypomniał historię Śląska i wkład Ślązaków w walce o niepodległość, akcentując szczególnie zdarzenia, które rozgrywały się w Pszczynie lub najbliższej okolicy. Dr Krzysztof Gwóźdź przedstawił dzieje górnośląskich Bractw Kurkowych.

Organizatorzy IX Spotkania V Komturii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie, prezes Okręgu Śląskiego Bractw Kurkowych Roman Pająk z całym zespołem pszczyńskich braci, zadbali również o możliwość zwiedzenia zamku. Zamek w Pszczynie – w istocie pałac, to dawna rezydencja magnacka w Pszczynie (niem. Pless) na Górnym Śląsku, która powstała w miejscu obronnego gotyckiego zamku z początku XV wieku. Zamek przebudowano w XVI wieku w stylu renesansowym, a w XVIII wieku w stylu barokowym i ponownie w XIX wieku w stylu francuskiego baroku z czasów Ludwika XIII. W średniowieczu własność między innymi książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 należał do śląskiego rodu Promnitzów, 1765–1847 książąt Anhalt-Köthen-Pless, a od 1847 książąt Hochberg von Pless z Książa. W latach 1870–1876 dokonali oni przebudowy zamku, na skutek której uzyskał on swój obecny kształt architektoniczny w stylu neobarokowym.
Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. W 1946 zamieniony na muzeum, obecnie działające pod nazwą Muzeum Zamkowe w Pszczynie. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w zamku w Pszczynie zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.

W sobotnie popołudnie w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie pod przewodnictwem ks. abpa Wiktora Skworca została odprawiona msza święta z inwestyturą nowych rycerzy św. Sebastiana. Celebransami byli także ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, honorowy Brat Kurkowy oraz ojciec Leon Pokorski z klasztoru ojców Franciszkanów w Wieliczce, były marszałek bractwa kurkowego.

Inwestytury dokonał prezydent Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (EGS), Charles-Louis książę de Merode, wiceprezydent Andrzej Wegner, w towarzystwie członków prezydium EGS. Wśród kilkudziesięciu osób, które dostąpiły zaszczytu mianowania byli czterej członkowie krakowskiego Bractwa Kurkowego. Do godności rycerzy podniesieni zostali Marek Zuski i Marek Długosz, order i dyplom oficera-magistra uzyskał Zdzisław Grzelka, natomiast brązowy Piis Meritis, krzyż dla osób duchownych wręczono ks. inf. Dariuszowi Rasiowi.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali: ceremoniarz EGS H.E.J. Hoppenbrouwers oraz Marion Stimmel-Schreiber, asystentka sekretarza generalnego EGS. Ponadto ze ścisłego kierownictwa EGS byli: skarbnik Louis Litjens, prezydent Regionu I EGS Bernhard Adams, jałmużnik Holger Willies. W Pszczynie gościła również Svenja Reher, król Europejskich Strzelców Historycznych, która tytuł zdobyła w tym roku w Deinze w Belgii.

Podczas mszy metropolita katowicki poświęcił ufundowaną przez rycerzy kopię obrazu św. Sebastiana. W uroczystości wzięli udział samorządowcy – burmistrz Dariusz Skrobol, który jest aktualnym królem pszczyńskiego Bractwa Kurkowego i wicestarosta Damian Cieszewski.

W 1985 roku Otto von Habsburg utworzył przy Europejskiej Wspólnocie Strzelców Historycznych Rycerstwo św. Sebastiana. Kultywuje ono tradycje rycerstwa oraz św. Sebastiana, patrona strzelców, przyjmując do swojego grona osoby szczególnie zasłużone dla propagowanych idei. Rycerze św. Sebastiana angażują się w działalność charytatywną. Podczas zjazdu w Pszczynie prof. Jurii Zakal, zastępca dyrektora szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie we Lwowie dziękował im za ogromne wsparcie, które płynie do Ukrainy zwłaszcza poprzez pośrednictwo krakowskiego Bractwa Kurkowego. W tym szpitalu leczących zwykle niecałe 500 pacjentów, od początku wojny z Rosją przebywa od 1500 do 2000 tys. pacjentów. Dzięki pomocy, w tym braci kurkowych z Niemiec, Holandii, Belgii i Polski na razie udaje się zapewnić wszystkie najbardziej niezbędne potrzeby.
W Pszczynie przekazali środki finansowe w wysokości 5 tys. zł dla Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących, a dodatkowy tysiąc złotych ofiarowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie, które jest organizatorem IX Zjazdu Komandorii Rycerstwa Św. Sebastiana.

W niedzielę bracia i siostry wezmą udział w zawodach – na pszczyńskiej strzelnicy odbędzie się strzelanie o tytuł “Najlepszego Rycerza”, do tarczy “V Regionu EGS” oraz do tarczy charytatywnej.